הרב תמיר גרנות

הרב תמיר גרנות נולד ברמת גן בשנת תש"ל (1970), גדל בקרית מוצקין, ואת לימודי התיכון השלים בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" בירושלים. לאחר מכן החל את דרכו בישיבת ההסדר "הר עציון" באלון שבות שם למד תשע שנים ולצד לימוד התורה סיים את לימודי התואר הראשון בחינוך במכללת ירושלים. במשך אותם שנים יצא לשליחות במוסקבה מטעם משרד החינוך ושם עסק בהוראת תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה ומחשבת ישראל בסמינר למורות יהודיות. במשך שנים רבות לימד ב"מדרשת לינדנבאום" לנשים בירושלים גמרא ומחשבת ישראל וכן בבית המדרש הגבוה לנשים ב"מגדל עז" שבגוש עציון. בשנת תשס"ו חבר לרב משה אגוזי ולרב איתמר אלדר ויחדיו הם הקימו את בית המדרש לבוגרי צבא בקצרין ויחד עמם עמד בראש בית המדרש במשך ארבע שנים. בשנת תש"ע הקים יחד עם הרב איתמר אלדר את "בית המדרש לתורה וחיים " הקהילתי בחספין בראשו הוא עומד ומלמד גמרא, חסידות ותחומים נוספים. לצד הלימודים התורניים והוראתם סיים את לימודי התואר השני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים ולאחר מכן השלים את עבודת הדוקטורט שלו שעסקה בתקומת החסידות לאחר השואה. לאורך כ-15 שנה מרצה בתחומי היהדות ב"מכללת הרצוג" שבאלון שבות ו- ב"מכללת ליפשיץ" שבירושלים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות שיעור 23: השואה ומדינת ישראל מהי המשמעות של הקמת המדינה כתשובה לשואה? מה משמעות העימות בין הנאציזם לעם ישראל? ישראל המייצגים את הצדקה והחסד מול הנאצים המייצגים את הכוח, הקטטה והשקר. מהו מבחנה הגדול של מדינת ישראל? על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות שיעור 24 - הרב אליעזר ברקוביץ' - אמונה לאחר השואה (א): השגחה ובחירה שאלת הצדק הא-לוהי בשואה מבוססת על ארבע הנחות: הקב"ה טוב, כל יכול, משגיחושהשואה היא הופעה של רוע וסבל אבסורדיים . השאלה שיש לשאול כלפי שמיא היא: מדוע לא מנע ה' הופעת רוע וסבל קיצוניים כל כך? אילו סוגי תשובות יש לשאלה זו: כפירה בהשגחה, מידת הדין. הרב ברקוביץ' מציע שמדובר בהסתר פנים. במה שונה הסתר הפנים מגילוי הדין הישיר, ומדוע יש צורך בהנהגת דין כזו? כיצד מתיישבת הסתתרותו של הקב"ה עם היותו מושיע, והאם הישועה באמת חיונית להנהגת העולם? מדוע קשור הצירוף הפרדוכסלי הזה, הסתתרות וישועה, בברית של הקב"ה עם עמו ישראל? על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות שיעור 25 - הרב אליעזר ברקוביץ' - אמונה לאחר השואה (ב) האומנם הענקת החירות היא העיקרון היחיד הקובע את דרכי הנהגתו של הקב"ה? האם הפקיר הא-ל את העולם לחירותו של האדם? כלום יכולה תפיסה שכזו להתקבל על הדעת אחרי אושוויץ? מהו היחס בין הסתתרותו של הקב"ה לבין היותו מושיע ומה מקומו של צירוף זה בבריתו עם עמו ישראל? על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות שיעור 26 - יוסל רקובר מדבר אל א-לוקים מהם גלגוליו של המכתב שנקרא "יוסל רקובר מדבר אל א-לוקים"? מי באמת כתב אותו ומתי? המכתב מדבר על תפילה מצד אחד ומחשבות מצד שני. מהו העיקר - התפילה או המחשבות? מהי הנקודה המרכזית במכתב? מה כתב הפילוסוף עמנואל לוינס על מכתב זה? איך בכל זאת אפשר להאמין בא-ל המסתיר את פניו לגמרי, ושאם גם בעומק הרשע אינו מגיב, כבר אי אפשר לצפות להתערבותו? מהו היחס בין הא-ל שבדיבור והא-ל שבהיסטוריה? על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות שיעור 27 - אמונה ללא `אני מאמין`- על אפשרות האמונה ללא תקווה מה מייחד את סיפורו של הניגון המפורסם ל"אני מאמין? האם ניתן להמשיך להאמין גם ללא תקווה? ביסוס האמונה על התורה ועל התפילה על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות מבט על שיעורי השנה סיכום שיעורי השנה. תחושות המחבר לאורך השנה, ובסופה על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות א-ל מלא רחמים באושוויץ וטרבלינקה: על התפילה לאחר השואה למה נקראו אנשי כנסת הגדולה בשמם? מדוע לא יכלו הנביאים לתקן את נוסח התפילות? האם אמנם הקב`ה לא ריחם בטרבלינקה, או שמא זה האדם שלא ריחם שם? איך היה אפשר לנסח את תפילת `א-ל מלא רחמים`? על שואה ואמונה - א
הרב תמיר גרנות שיעור 1 - התגלותו של השטן סיכום שיעורי השנה הקודמת. סקירה קצרה של הנושאים שיידונו השנה. מהי הכחשת השואה? איך אפשר להגדיר מהי השואה? איך מתמודדים היסטוריונים, ושאר הוגי דעות עם ייחודיותה של השואה? מה מייחד את הרוע הנאצי? האם בכלל אפשר להבין את השואה? מהי התגלותו של השטן בשואה? על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 2 - ונתנה תוקף מאושוויץ תחושותיו של המחבר אל מול הר האפר במיידנק, ולאחר ביקורו באושוויץ. הוא מעלה שאלות, על יכולתו של הקב"ה לתת לשטן לשלוט בעולם, ועל חוסר הצדק לכאורה שישנו בעולם. על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 3 - שורשי הרשע - על המקורות של ממלכת השטן נסיון להבין מהי הקרקע התרבותית עליה נבטו שורשי השואה. בחינת פרספקטיבות נוספות על מקורות הרשע הנאצי, אשר יורדות לשורשי מקורותיו, ומחזקות את הטענה כי הנאציזם היווה הופעה של רוע מטיפוס שונה לחלוטין. על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 4 - מבט על הרוע הנאצי ויחסו להשמדת יהודות אירופה מהו "הרוע השטני" ומהם ההבדלים בינו לבין שאר גילויי הרוע?. האם יכולים הנאצים להתגונן בטענה 'לא ידענו שזה רע'? האם השמדת היהודים נעשתה דווקא מפני שהיהודים ייצגו את 'הטוב' שהנאצים ביקשו להדחיק ולשלול? האם ראו הנאצים בהשמדת היהודים באופן פיזי גם חיסול של הטוב באופן מטפיזי? על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 5 - למשמעותו של העימות בין הנאציזם ליהדות מה ההבדל בין רוצח לנעקד? האם היהודים בשואה היו 'כצאן לטבח' או 'כנעקד על המזבח'? מה הניע את אברהם בעקידת יצחק? האם הוא הסכים לוותר בקלות על העקידה? במה דומה נסיון השואה לנסיון העקידה? מהו היחס בין תודעתו של הרוצח לתודעתו של הנעקד? על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 6 - יעקב-ישראל ועשו סיפורים רבים מספרים על נצחונם של הנעקדים בשואה - על חיזוק האמונה שלהם, אפילו ברגעיהם האחרונים. כיצד הסביר הרב אהרנסון ששרד את השואה, את העובדה שהיהודים לא עמדו על נפשם בשואה? למה נקרא שמו יעקב - שם המנציח את ההפסד במאבק הראשון? מהו היחס בין השם יעקב לשם ישראל? על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 7 - למהותו של הרוע במחשבת ישראל מה מקורו של הרע במחשבת ישראל? השיעור דן בארבעה שלבים, שהם גם ארבע עמדות יסוד ביחס לרע בעולם: השלב המקראי, השלב החז"לי, השלב הפילוסופי והשלב הקבלי. כיצד מבינים בכל שלב את הרוע בעולם? על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 8 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (א) מה מידת עצמאותו של הסטרא אחרא בפעילותו בעולם? האם עליו לקבל רשות? האם כדי לפעול הוא זקוק לכוח/אנרגיה מצד הקדושה? על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 9 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (ב) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 10 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (ג) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 11 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (ד) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 12 - הרב אשלג ור' אהרל'ה רוט אל מול השואה על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 13 - `סוד הנחש` - הסטרא אחרא והשואה בדרשות האדמו`ר מצאנז (א) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 14 - `סוד הנחש` - הסטרא אחרא והשואה בדרשות האדמו`ר מצאנז (ב) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 15 - הצופן (א) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 16 - הצופן (ב) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 17 - הצופן (ג) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 18 - הצופן (ד) על שואה ואמונה - ב

עמודים