הרב שמואל דוד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל דוד על שירה ושמיעת מוסיקה הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד שמיעת שירים בימי בין המיצרים בחלקו השני של השיעור נעסוק בשאלת האיסור לשמוע שירים ומנגינות בימי בין המיצרים. בהקשר לכך נבחן מתי בדיוק חל האיסור - כל שלשת השבועות, מר"ח אב או רק בשבוע שחל בו ת"ב. בנוסף לכך נדון בשאלה האם האיסור חל לגבי כל שמיעת מנגינות, או שיש היתר לשמוע שירים דרך אגב, או שירים מוקלטים. לבסוף נסכם את דברינו הלכה למעשה. הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד שליח ציבור שטעה בתפילת הלחש ולא שאל גשמים שליח ציבור שטעה בימות הגשמים ולא שאל גשמים, רוצה לומר: לא אמר "ותן טל ומטר" (למנהג האשכנזים) או אמר "ברכנו" ולא אמר "ברך עלינו" (למנהג הספרדים). נושאים בהלכה
הרב שמואל דוד תפילה ביחידות ובתפילין או בציבור בלא תפילין - מה עדיף?
הרב שמואל דוד בעניין ברכת "שעשה ניסים" ביום העצמאות וביום ירושלים
הרב שמואל דוד מכירת ספרי קודש
הרב שמואל דוד בקבוקי בירה או וויסקי ריקים לנוי שבתוכם פרחים, האם מותר להשהותם בפסח במקומם?
הרב שמואל דוד תפילה ביחידות ובתפילין או בציבור בלא תפילין – מה עדיף?
הרב שמואל דוד רסק תפוחים - ברכתו
הרב שמואל דוד תשובות בעל פה של הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב שמואל דוד 10: על חובת התעניות בזמן הזה
הרב שמואל דוד 11: שמיעת שירים מרדיו או מקלטת בימי בין המצרים
הרב שמואל דוד 09: שיטות הפריה מלאכותית בהלכה