הרב כתריאל זשוראוועל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב כתריאל זשוראוועל כג: - דבר שבקדושה המשנה במסכת מגילה קובעת כי ישנם דברים המוגדרים כ"דברים שבקדושה", שלא ניתן לאומרם בפחות מעשרה יהודים. מה הסיבה לכך? מה בדיוק נקרא "דבר שבקדושה", ומה המטרה של המניין באירועים אלו? בשבתך בביתך מגילה
הרב כתריאל זשוראוועל כג: - ברכת חתנים השיעור עוסק בשבע הברכות של החתונה. כידוע, בסעודות 'שבע ברכות' נדרשים פנים חדשות כדי שיוכלו לברך את הברכות. מה הסיבה לכך? האם די במישהו אחד או שמא צריך כמה אנשים? האם יש הבדל בין סוגי הברכות? בשבתך בביתך מגילה
הרב כתריאל זשוראוועל כד. - מעמד סומא במצוות נחלקו התנאים האם הסומא חייב במצוות. כיצד ניתן להבין את השיטה הפוטרת אותו מהמצוות? האם קיים הבדל בין מצווות עשה למצוות לא תעשה? האם קיים הבדל להלכה בין סומא מלידה לבין אדם שנהיה סומא במהלך חייו? בשבתך בביתך מגילה
הרב כתריאל זשוראוועל כה: - קדושת בית כנסת האם יש לבית הכנסת קדושה, ומהיכן היא נובעת? האם מדובר בקדושה מדאורייתא או מתקנת חכמים? מהו היקפה של קדושה זו? באילו תנאים ניתן למכור את בית הכנסת? האם קדושה זו חלה על כל המבנה או רק על חלקו? בשבתך בביתך מגילה
הרב כתריאל זשוראוועל ב. - סוכה גבוהה מעשרים אמה - הגדרת סוכה הגמרא הראשונה במסכת קובעת כי סוכה הגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. האמוראים בגמרא העלו מספר הסברים לפסול זה. בשיעור זה, ננסה לבאר את הטעמים השונים. בשבתך בביתך סוכה
הרב כתריאל זשוראוועל ב. - סוכת פרגולה בשיעור זה נחרוג ממנהגינו לעסוק ביסודות הלמדניים של המסכת, ונעסוק בסוגיה הלכתית בהלכות סוכה. בימינו, הרבה אנשים בונים פרגולות במרפסותיהם, וזאת מתוך רצון לנצל את הפרגולה גם כבסיס לסוכה. האם זה אפשרי? אילו בעיות הלכתיות יכולות לצוץ בעניין זה? בנקודות אלו ננסה לדון בשיעור זה. בשבתך בביתך סוכה
הרב כתריאל זשוראוועל קו. - קידוש במסגרת הדיונים על ליל הסדר, עוסקת הגמרא בדיני הקידוש של כל שבת ושבת. מהו בדיוק אופיו של הקידוש? מהי מטרתו? בשיעור זה נבחן מספר הבנות אפשריות, ונעלה כמה נפקא מינות אפשריות שעולות בפוסקים (נוסח הקידוש, עמידה בקידוש, קידוש על פת). בשבתך בביתך פסחים
הרב כתריאל זשוראוועל קג: - הבדלה שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור בנושא הקידוש. מהו מקור דין הבדלה? מהי מטרת ההבדלה? האם ישנו קשר בין ההבדלה לקידוש? בשיעור זה נבחן שתי גישות בנוגע להבדלה ונעלה מספר נפקא מינות אפשריות ביניהן. בשבתך בביתך פסחים