הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין הניסים המוסתרים בהגדה של פסח רבבה - ערב לימוד פסח תשע"א #5