הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין שיעור 21 - הגדרת איסור סחורה האם עצם הסחורה בפירות שביעית נאסרה, או שנאסר להפיק מהם רווח כספי? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 22 - שמיטת כספים שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 23 - פרוזבול שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין חתיית גחלים ביום הכיפורים
הרב משה טרגין בעניין הידור מצווה השיעור עוסק בחיוב להדר במצוות: האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם זהו חיוב לכתחילה בלבד, או שיש לו גם פן המעכב בדיעבד? מהו אופיו של חיוב זה: הוספת יופי וכבוד, או קיום מעולה יותר של המצווה?
הרב משה טרגין בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק א
הרב משה טרגין זריזין מקדימין למצוות
הרב משה טרגין בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק ב
הרב משה טרגין "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך"
הרב משה טרגין תפקיד הכוונה במעשה המצווה להלכה נפסק שמצוות אינן צריכות כוונה. מה טיבה של פסיקה זו? האם עדיין יש משמעות לכוונה בעשיית המצווה?
הרב משה טרגין 02: חובת ההימנות על קורבן פסח
הרב משה טרגין 08: טיבה וטבעה של תפילת הנעילה
הרב משה טרגין 11: "תעשה לך - משלך" - בעלות בסוכה כתנאי לקיום מצוותה
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (א)
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (ב)
הרב משה טרגין חפינת הקטורת ביום הכיפורים בתהליך הקטרת הקטורת, התורה מצווה על הכוהן לחפון חלק מהקטורת בידו. האם חפינה זו היא חלק מהותי מעבודות הקטורת, או שזה רק אמצעי טכני להקטרתה? מדוע צריך הכהן הגדול ביום הכיפורים לחפון פעמיים?
הרב משה טרגין אופיים של הביכורים קיים דמיון בולט בין מצוַת הביכורים לבין מצוות המעשר והתרומה. מהו הקשר בין הביכורים לבין עולם הקרבנות והמקדש?

עמודים