הרב מנחם ליבטאג

בוגר שנת 77, ניהל את תכנית חו"ל בישיבת הר עציון למשך למעלה מעשור לאחר שסיים את לימודיו בישיבת הסדר וב"מכון לב", המכון הגבוה לטכנולוגיה. שיעורי התנ"ך שמעביר הרב בישיבה מדגישים נושאים ומבנים בתנ"ך ופותחים לתלמידים מימד נוסף בתוך הטקסט, תוך כדי העברת הערכה עמוקה לערכי התורה. הרב ליבטאג היה דמות תורמת ומשפיעה ביצירת בית המדרש הוירטואלי של הישיבה שכיום שיעוריו מגיעים לעשרות אלפי קוראים ברחבי העולם. הוא הקים את מרכז ללימוד התנ"ך - תכנית מקיפה ללימודי תנ"ך באינטרנט וממשיך ללמד גם במדרשת לינדנבאום ובישיבת שעלבים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מנחם ליבטאג פרשת צו - פרשת צו מול פרשת ויקרא מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: `זאת התורה`? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שמיני - שבעת ימי המילואים והיום השמיני לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשיות תזריע-מצורע - משמעותו המקראית של המספר שמונה לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת קדושים - 'קדושים' מול 'אחרי מות' 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת אמור - החגים בתורה בחלקו הראשון, סוקר המאמר את הופעת החגים בתורה. בחלקו השני, הוא עוסק בתיארוך הכפול - השמשי והירחי - של החגים, ובמשמעות שני התיארוכים הללו. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בהר - מיקומה של פרשת בהר מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בחוקותי - סיומו של ספר ויקרא מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: `אלה החוקים והמשפטים והתורות`? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת במדבר - ספר הופעתם של השבטים 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת נשא - חלוקה לפרשיות 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בהעלותך - ויהי בנסוע הארון מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שלח - חטא המרגלים מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת קורח - התיאור החסר בפרשת קורח 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת חוקת - חטא מי מריבה לא משנה בדרכו של איזה פרשן נלך, עונשם של משה ואהרן נראה מוגזם. המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע שהעונש הוא על תהליך ארוך, ולא על מעשה חד פעמי. בתהליך זה, התברר שמשה ואהרן אינם האנשים המתאימים להנהיג את עם ישראל ולהכניסו לארץ המובטחת. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בלק 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת פינחס 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת מסעי - גבולות הארץ מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת דברים - משנה תורה מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ואתחנן - ההר הטוב הזה והלבנון מה עניין יש לו למשה בלבנון? לשם מה הוא צריך להביט לכיוון מזרח? נראה, שבבקשת משה ובתשובת הקב`ה, מסתתרות משמעויות עמוקות יותר, הבאות לידי ביטוי במדרש חז`ל: ההר - הר הבית; הלבנון - בית המקדש. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת עקב - ארץ ישראל וארץ מצרים מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ראה - ירושלים 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שופטים - מנהגיות בעם ישראל 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת כי תצא - מיקומה של פרשתנו המאמר עוסק בעניינן של המצוות הכתובות בפרשתנו, ובהשוואת נאום המצוות של משה לעשרת הדברות על פי דרכו של הרד`צ הופמן. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת כי תבוא - מקרא ביכורים 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ניצבים - גן עדן והועלם הזה 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וילך - הקהל מדןע מצוַת הקהל מופיעה רק אחרי כל הסיכומים של משה, ולא עם שאר המצוות? מה מיוחד במצווה זו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין מצוַת הקהל לבין מעמד הר סיני, בעקבות ביטויים דומים המופיעים בשתי הפרשיות. 01- פרשת השבוע

עמודים