הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין מיגו למפרע בקיאות חולין
הרב משה ליכטנשטיין מיגו לאפתורי משבועה בקיאות חולין
הרב משה ליכטנשטיין אין לגוי חזקה בקיאות חולין
הרב משה ליכטנשטיין עדויות ושטרות דף יומי
הרב משה ליכטנשטיין כתובה הלכה למעשה דף יומי
הרב משה ליכטנשטיין מצות בניין המקדש זבחים
הרב משה ליכטנשטיין בניין בית המקדש (2) זבחים
הרב משה ליכטנשטיין הקרבה על גבי המזבח זבחים
הרב משה ליכטנשטיין מזבח העולה ומזבח הנחושת נט ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין בכור ומעשר שני בזמן הזה ס עא זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קדושה ראשונה ושניה במקדש ובירושלים ס עב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין מעמד אוהל מועד במסעות (סא) זבחים
הרב משה ליכטנשטיין מידות המזבח (סב) זבחים
הרב משה ליכטנשטיין הכבש - סב ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין דין לשמה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קבלה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין פיגול זבחים
הרב משה ליכטנשטיין הולכת איברים לכבש זבחים
הרב משה ליכטנשטיין דין זר זבחים
הרב משה ליכטנשטיין זר ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין זר ג זבחים
הרב משה ליכטנשטיין אונן זבחים
הרב משה ליכטנשטיין טבול יום ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין טבול יום א זבחים
הרב משה ליכטנשטיין טמא וביאת מקדש זבחים

עמודים