הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין מחוסר בגדים זבחים
הרב משה ליכטנשטיין בגדי כהונה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין חציצה בבגדי כהונה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין ציץ ומינוי כהן גדול זבחים
הרב משה ליכטנשטיין עמידה מן הצד זבחים
הרב משה ליכטנשטיין שאינו רחוץ ידים ורגלים זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קידוש ידיים ורגליים ד זבחים
הרב משה ליכטנשטיין כיור ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין ערל א זבחים
הרב משה ליכטנשטיין כהן ערל לב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין טומאה בציבור זבחים
הרב משה ליכטנשטיין זקני דרום 2 זבחים
הרב משה ליכטנשטיין שמאל זבחים
הרב משה ליכטנשטיין שמאל 2 זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קבלה ונשפך על הרצפה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין אויר שסופו לנוח זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קבלה מדם הפר זבחים
הרב משה ליכטנשטיין ביטול חמץ סוגיות אורח חיים עם הרב דניאל וולף
הרב משה ליכטנשטיין הגורם המתיר בהתרת והפרת נדרים שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין קלא בסוגיות אחרות בשס שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין חיובי כותב ומוחק בכתב על גבי כתב בשבת שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין שליחות לקבלה שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין חרם דרבינו גרשם שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין היבטים מחשבתיים בגיטין שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין תפילה דאוריית או דרבנן שיעור כללי

עמודים