הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שתי זוויות לגאולה מהו היחס שבין תיאור מלחמת אחרית הימים בספר זכריה, הנקרא בהפטרת חג ראשון של סוכות, לבין תיאור מלחמת גוג ומגוג ביחזקאל, אותו נקרא בהפטרת שבת חול המועד? עיון בחטאו של גוג. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הגורם המתיר בהתרת והפרת נדרים שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין קלא בסוגיות אחרות בשס שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין חיובי כותב ומוחק בכתב על גבי כתב בשבת שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין שליחות לקבלה שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין חרם דרבינו גרשם שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין היבטים מחשבתיים בגיטין שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין תפילה דאוריית או דרבנן שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין תפילת ערבית שיעור כללי
הרב משה ליכטנשטיין יינו של מומר שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין חיוב תרומ מדאורייתא שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין דרגות חום בהלכה שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין חיישינן למיעוטא שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין אפקעינהו שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין דבר שאינו מתכוין שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין קבלת מצוות בגירות קטן שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין יש כח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין השבת אבידה בספק ישראל שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין זרעו מיוחס אחריו שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין חשוד על השבועה שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין יהרגו ואל יחתמו שקר שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין הכחשה תחילת הזמה שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין עד נעשה דיין שיעור כללי כתובות
הרב משה ליכטנשטיין המפריש חלתו קמח שיעור כללי סנהדרין
הרב משה ליכטנשטיין פסול עבד ועכום שיעור כללי סנהדרין

עמודים