הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין ענישה שלא מן הדין ובזמן הזה שיעור כללי סנהדרין
הרב משה ליכטנשטיין שיעטר שיעור כללי סנהדרין
הרב משה ליכטנשטיין קבלת עדות שיעור כללי סנהדרין
הרב משה ליכטנשטיין דיין שטעה עקרונות ויסודות שיעור כללי סנהדרין
הרב משה ליכטנשטיין אישות בישראל ובגוי שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין שכן זקוקה ועומדת שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין בעניין קידושי יעוד שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין קנין כסף בפרוטה בקידושין שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין מעשה נתינה בקידושין שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין שחיטת בעלים בקרבן פסח שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין מעשה קטן וקטנה שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין מעילת הנאה שיעור כללי קידושין
הרב משה ליכטנשטיין מבט הלכתי על עלוני פרשת שבוע שיעורי מוצש
הרב משה ליכטנשטיין עדיפות במקום קבורה שיעורי מוצש
הרב משה ליכטנשטיין כתיבת מגילה שיעורי מוצש
הרב משה ליכטנשטיין עולת ראיה ומצוות ראיה מהו היחס בין מצוַת הראיה - העלייה לרגל, ובין חובת הבאת הקרבן - עולת הראייה? האם זוהי מצווה אחת או שתי מצוות? השיעור עוסק בגישות השונות בעניין ובפסק הרמב`ם בנושא. לשאלה זו כמה נפקא-מינות: חיוב נשים בשתי המצוות, חובת תשלומין למי שלא הביא את הקרבן בזמנו, וכן שיעור שווי הקרבן.
הרב משה ליכטנשטיין מאמר הפלאה - תוכן העניינים והקדמה מאמר הפלאה - תוכן העניינים והקדמה, כולל הקדשה
הרב משה ליכטנשטיין 01: מודר הנאה מחבירו "המודר הנאה מחבירו", מושג המוכר לכולנו, הוא מאבני היסוד של מסכת נדרים ונדון בשלל משניות וסוגיות כדבר המובן מאליו. ואולם, בהתבוננות נוספת נגלה שהוא מושג שקשה ביותר להלום לפי דיני נדרים והבנתו טעונה עיון רב.
הרב משה ליכטנשטיין מאמר הזבח - תוכן העניינים והקדמה מאמר הזבח - תוכן העניינים והקדמה, כולל הקדשה
הרב משה ליכטנשטיין 05: זאת תורת הקרבנות אם נתבונן בפרשות ויקרא וצו, נראה שאין הן כוללות באמת את "כלקרבנך", וישנם קרבנות שנעדר מקומם בפרשות הללו.
הרב משה ליכטנשטיין 20: תערובת איסור ואיסור תערובת אם החפץ נתבטל ואינו קיים עוד - אין כאן כלל איסור והוא מותר אף באכילה; ואם עדיין הוא עומד בעינו ולא נתבטל בנפילה לתערובת - איסור ההנאה שבו להיכן הלך?
הרב משה ליכטנשטיין שיעור כללי | מסכת פסחים | איסור הנאה בערלה כ"ב: – איסור הנאה בערלה (שיעור כללי, כ"ב סיון תשע"ט)
הרב משה ליכטנשטיין שבת ב. - מלאכת הוצאה בשבת ויום טוב

עמודים