הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין הללו אל בקדשו ניתוח תכני המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללו אל בקדשו- סיום המשך ניתוח המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ברוך ה' לעלם שיטות שונות להסבר אמירת הקטע יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין עולם הברכה הרחבה על מהותה של הברכה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ויברך דוד ניתוח תכני ומבנה הקטע יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין שירת הים המקור לאמירת השירה וניתוח תכניה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין שירת הים- המשך מקומה ועיקרה של השירה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין שירת הים- שיטת המשנ"ב הערות המשנ`ב על שירת הים יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ישתבח אופי ומבנה הברכה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי-דזמרא וברכות קריאת-שמע הזיקה והיקף ההצמדה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין קדיש- אופיו הכפול אופי הקדיש, וקדיש שלאחר ישתבח יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין בבינת הלב קנייני תורה
הרב משה ליכטנשטיין "איש יודע ציד איש שדה" בזהירות הנדרשת, נבחן את דרכו של עשו מול יצחק אביו ויעקב אחיו, בעיקר ביחסם לטבע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין קטנתי... וגם ראיתי פנים אל פנים נצביע על שני לקחים חשובים שניתן ללמוד מיעקב אבינו: ענווה והכרת הטוב מחד, והחשיבות שבנצירת חוויות מכוננות מאידך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין ""וירד מצרימה" בפרשה מתגלה ערבות מרשימה בין האחים, אך דוקא על סף הגלות, מדוע? נעמוד על תפקידי הגלויות השונות, ועל הדרך לנהל מחלוקת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין מה אכפת לך באותן הנתונים תחת הבנין? על משמעותה של ההתגלות החדשה בשם הוי"ה, ומהו ויכוח נוקב לעומת משבר אמון: בין משה לאיוב. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין "מאסת את דבר ה'" נעמוד על חומרת חטאו של שאול שהפסיד את המלוכה, ועל השלכותיו לימינו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין על שמועות הרעות על האבלות וחווית האבלות, ומה בין ספירת העומר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין חיוניות המתח החיוני יש תשובות הבאות מתוך משבר, אך ישנה תשובה של שגרת התקדמות. זו קשה לא פחות מחברתה, והיא מכוננת חיים של התקרבות לה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שאול וסכנת השררה סוגיית המלוכה והשררה תופסת מקום מרכזי בנביאים. ראשון המלכים, שאול, מציג בפנינו התמודדות קשה ומורכבת עם עולם המלוכה והשלטון, דברים אשר יכולים להיות משמעותיים בפתחו של חודש אייר, על ימיו המיוחדים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין המדבר ומשמעויותיו המדבר מתואר בדרך כלל כמקום קשה ובעייתי. מעיון בחלק מההתייחסויות למדבר בתורה ובנביאים ניתן לראות רבדים נוספים במדבר - מקום של תלות בה' וחיבור ראשוני ובראשיתי עמו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין ויקח קרח - על שיח הזכויות במדרשים קיימים שלושה מניעים מרכזיים לטענותיו של קרח. ייתכן ושלשתם משלימים זה את זה, כאשר הנחה אחת עומדת ביסוד כולם - תפיסה של זכויות עצמיות, בניגוד לתפיסה של חובת האדם בעולמו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה על היחס בין רוח לחומר, בין המחשבה הראשונית ליישומה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין הנסתרות לה' א-להינו מה בין נסתרות לנגלות? מהו הגבול בין דבר הנגלה לנסתר? איך יכול להיות שהקב"ה מעניש על הנסתרות? על שאלות אלו - הרב משה ליכטשנטיין עונה בדרשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שופר של איל שתי סיבות מובאות בחז"ל לטעם התקיעה בשופר של איל - זכר לעקידה, ובלבול השטן. בשיחה זו שנאמרה בר"ה עומד הרב משה ליכטנשטיין על הקשר בין שתי הסיבות, ועל אשר ניתן ללמוד מכך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים