הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שירת הים- המשך מקומה ועיקרה של השירה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין שירת הים- שיטת המשנ"ב הערות המשנ`ב על שירת הים יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ישתבח אופי ומבנה הברכה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי-דזמרא וברכות קריאת-שמע הזיקה והיקף ההצמדה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין קדיש- אופיו הכפול אופי הקדיש, וקדיש שלאחר ישתבח יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ההערמה בהלכה מתי מותר להערים על המצוות ומתי אסור לעשות זאת? שאלה זו היא שאלה הלכתית, אך יש בה פן מחשבתי רחב. המאמר עוסק בשילוב שני הפנים הללו, ומנסה לענות על שאלת ההערמה בהלכה. נושאים שונים בהלכה
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לסדרת השיעורים מהות תקנת קריאת ההפטרה ותוקפו: הגישה הלימודית והגישה החוויתית בקריאת התורה בשבת. תכלית ההפטרה היא השמעת עמדתה הרוחנית של הנבואה באזני המתפללים בנושאים העומדים על סדר היום של חייהם. אין חיוב אך יש מנהג לכלול את ההפטרה במנהג שמו`ת (שניים מקרא ואחד תרגום). עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בראשית - הגאולה כבריאה הפטרת פרשת בראשית משלימה את הפרשה בכך שהיא נותנת מתבוננת על הבריאה מנקודת מבט שונה, בה לא האדם וייעודו נמצאים במרכז הבריאה אלא הקב`ה וכבודו. כבודו של הקב`ה גם משמש כסיבה לגאולת ישראל, ומכאן ממשיכה ההפטרה לבאר כיצד שמירת כבוד שמיים מתיישבת עם העונשים לעם ישראל. במקביל, מדגישה ההפטרה את הגאולה כבריאה מחודשת, המחייבת תהילה וכבוד לקב`ה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת נח - בין `רני עקרה` ל`ענייה סוערה` העקרה מסמלת את חוסר התקווה לעתיד טוב גם כאשר ההווה סביל. לעומתה, הענייה מסמלת את הסבל בהווה למרות התקווה לעתיד טוב יותר. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת לך-לך - אל תירא כי עמך אני הנביא מדגיש את היכולת והרצון של הקב`ה לגאול את ישראל בגלל חשיבותם האיכותית ובגלל ברית אבות. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וירא - איש אלוקים קדוש הוא ההתנהלות הבעייתית של אלישע מגיעה לתיקון בהדרכת האישה השונמית. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת חיי-שרה - בין סגנון לערכים המסר מסיפור בחירת היורש לדוד - בין אדוניהו לשלמה - הוא שהמורשת המוסרית היא היחידה שתשרוד במבחן הדורות. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת תולדות - גילו ברעדה קיימים שני מודלים ביחס בין אדם למקום, מחד כעבד - יראה, ומאידך - מערכת אינטימית של אהבה. מערכת תקינה של עבודת ה' אמורה להכיל בתוכה את שני המודלים. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויצא - ועם קדושים נאמן הנביא מוכיח את ישראל על חוסר נאמנותם לקב`ה, ומציב את יעקב כסמל הנאמנות לה'. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישלח - עשו כאח, עשו כגוי היחס לעשו בתורה ובנביא הוא יחס כפול: כאחד הגויים שחוטא בגאווה ובתחושת עוצמה, וכאח לישראל המתכחש לקשר ומנסה לתפוס את מקומו של אחיו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישב - על מכרם בכסף צדיק קיימים שני גורמים לפנייה לעבודה זרה - חיפוש רוחני ושקיעה בתענוגות. עמוס מוכיח את ישראל על ההדוניזם, ומבין כי פגם ביחסים שבין האדם לחברו הוא בעצם פגם ביחסים שבין האדם למקום. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין שבת חנוכה - חומה או דלתות קיימים שני גורמים לפנייה לעבודה זרה - חיפוש רוחני ושקיעה בתענוגות. עמוס מוכיח את ישראל על ההדוניזם, ומבין כי פגם ביחסים שבין האדם לחברו הוא בעצם פגם ביחסים שבין האדם למקום. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין שבת שנייה של חנוכה שבת שנייה של חנוכה עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויגש - אחדות ישראל הנבואה מבטיחה כי ישראל יישארו עם אחד ולא יחצו לשני עמים. מה יהיה אופייה של אחדות זו? עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויחי - סכנה כפולה למלך מהות כפולה: מחד - יש לו מעמד אישי ייחודי, מאידך - הוא משמש כראש מדינה. את צוואת דוד לשלמה ניתן לבחון על פי שתי המהויות. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שמות - עבודה זרה והדוניזם חלקה הראשון של הנבואה עוסק בחטא העבודה הזרה של ישראל, ואילו חלקה השני טוען כי החטא החמור יותר הוא ההדוניזם. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וארא - למען תדע כי אני ה' בפרשה ובהפטרה אנו פוגשים מטרה כפולה של הקב`ה בהכאת מצרים. מטרה אחת היא שפרעה יכיר בה', והמטרה השנייה היא שפרעה יכיר בהשגחה האלוקית בהיסטוריה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בא - חורבן ממלכת מצרים ההפטרה מתארת את המחיר הכבד שמצרים תשלם על השעבוד ועל חטאיה, כמקביל למהלך המכות של פרשת בא, הפוגעות פגיעה ממשית בממלכה המצרית. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בשלח - המתנדבים המבורכים המוקד בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא הוא לקיחת האחריות של המעטים הפורצים את האדישות ומחליטים לעשות מעשה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת יתרו - הנשגב המשגיח ההפטרה בישעיהו סובבת סביב המתח העולה מהקשר בין האדם בעולם המצומצם לה' שנמצא מעבר לעולם. במתן תורה הקב`ה יורד אל תוך עולמינו ואילו בהפטרה ישעיהו עולה אל כסא הכבוד. ישנו מתח מובנה שהקב`ה נשגב ומרומם מן העולם אך מעורב בו. השיעור עוסק בפסוק `קדוש...מלא כל הארץ כבודו`. עדות ישעיהו על עצמו כי הוא `טמא שפתיים` מבטאת את המתח שבין האדם כיצור חמרי המקבל את דבר ד' הרוחני שמעבר לעולם החומר וכתשובה המלאך מקדיש את ישעיהו על ידי נתינת הגחלת על פיו. מתח נוסף קיים בין היותו של הנביא אדם בעל בחירה להיותו שליחו של מקום המעביר את דברי ה' ללא בחירה. המשך ההפטרה עוסקת בעיניינים ארציים והדבר מבטא שהאל שהוא קדוש וטרסנדנטי נוכח בתוך עולמינו. עיון בהפטרות

עמודים