הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין עצה הוגנת לו - מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח
הרב משה ליכטנשטיין 18: סבא רבא
הרב משה ליכטנשטיין 16: לולב וערבה
הרב משה ליכטנשטיין 21: "האי גברא דמסתפינא מיניה, האי גברא דילפינן מיניה"
הרב משה ליכטנשטיין 12: מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת
הרב משה ליכטנשטיין 02: אחת דִבֵּר א-להים - שתים זו שמעתי?
הרב משה ליכטנשטיין 06: יפיפיותו של יפת באהלו של שם - ולא תורתו של שם בביתו של יפת
הרב משה ליכטנשטיין 02: "ותיטב לה' משור פר" - שופר משופר משור פר"
הרב משה ליכטנשטיין 09: "והימים האלה נזכרים ונעשים" - פרסומי ניסא וחידוש הברית בחנוכה ובפורים
הרב משה ליכטנשטיין המגדף פרשת המגדף אינה נראת במקומה, ומתקשרת לפרשת נדב ואביהוא. מיקומה מדגיש את השימוש הנכון בקדושה בכל רמותיה- קדושת ה', קדושת האדם וקדושת המקום
הרב משה ליכטנשטיין הטרגדיה והתיקון מצוות השמיטה נועדה למנוע את הפכית האדם לרכושני, דבר אשר יוביל לנפילה כלכלית, ומתוך כך לאי קיום מצוות.
הרב משה ליכטנשטיין תשעה באב והפטרות הנחמה לחורבן יש 2 תגובות. האחת היא אבלות והשניה היא תשובה. על כן ניתן לראות בנבואות הנחמה מענה לשתי התגובות. בתחילה נחמה ולאחריה קריאה לעם לחזור בתשובה.
הרב משה ליכטנשטיין בקדושה ובטהרה
הרב משה ליכטנשטיין בין `נחמו` להפטרת עקב
הרב משה ליכטנשטיין מינוי יהושע ומהיגותו של משה
הרב משה ליכטנשטיין יהושע וכלב כלב ויהושע מגיבים באופן אחר לחטא המרגלים, אך שניהם זוכים להכנס לארץ בניגוד לבני דורם. כלב פועל לקידוש השם ואילו יהושע פועל לטווח ארוך ובכך הופך למנהיג
הרב משה ליכטנשטיין טומאה וטהרה טומאתם של הזב וטמא המת ברורה, אך מדוע טמאה היולדת ובעל קרי, שהרי מדובר במצב טבעי ומבורך? על פי הרמב`ם בשניהם קיים מצב של חסר ועל כן ישנה הטומאה
הרב משה ליכטנשטיין על מנהיגותו של משה
הרב משה ליכטנשטיין חומריות ורוחניות בעדת קרח
הרב משה ליכטנשטיין נושא: התבגרותו של משה חסרה לנו תקופת התבגרותו של משה מעזיבת מצרים ועד לשיבה אליה. גם המדרש לא הוסיף על כך סיפורים. ההעדר הוא בעצם סיפור. בתקופה זו, משה מתבודד מהחברה שיש בה אכזריות (רשע למה תכה) וכך הוא מתקרב אל הקב`ה. רק לאחר שיתקרב אל ה' יוכל לחזור אל העם ולהנהיגו.

עמודים