הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 6 - הדחה, כוהנים ושופטים לאחר שעסקנו באלמנטים מהותיים של השלטון המלוכני בהלכה, עלינו כעת לבחון את מעמד שיטות המשטר החלופיות. אך בטרם נעשה זאת, נקדיש את השיעור הזה לכמה קצוות פתוחים משיעורים קודמים. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין אלטרנטיבות למלכות בשיעור זה נדון בחלופות אפשריות למלוכה; אך בטרם נעשה זאת נסכם בקצרה את מסקנותינו בנוגע למעמד המלוכה. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין תפקידה של הממשלה נעבור לדיון על מדיניות ויעדי השלטון. מכיוון שדי ברור שיש להלכה אמירה ועמדה לא רק לגבי צורת השלטון ואופייה, אלא גם לגבי האמצעים והתכליות של המושל והרשות המבצעת. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין לגיטימציה של ממשלה לא דתית בשיעור הקודם, סיכמנו שיש לממשלה היהודית האידיאלית שני תפקידים: פרקטי ורוחני. בשיעור הזה, נבחן איך שתי הפונקציות האלה מתפקדות במסגרת ממשלה לא אידיאלית, קרי ממשלה שלא מונחית על ידי ערכי התורה. תחילה, נפנה את תשומת ליבנו לסמכות של ממשלה חילונית בנוגע להיבטים הפרקטיים. הלכות מלכים ושלטון (חזרה)
הרב משה ליכטנשטיין הספד של הרב משה ליכטנשטיין לנשיא המדינה לשעבר מר שמעון פרס ז"ל הועבר בבית המדרש ביום רביעי כ"ה באלול תשע"ו הספדים
הרב משה ליכטנשטיין היחס לאלו שאינם מאמינים והארץ נתן לבני אדם על תורת הרב עמיטל
הרב משה ליכטנשטיין מצות בניין המקדש זבחים
הרב משה ליכטנשטיין בניין בית המקדש (2) זבחים
הרב משה ליכטנשטיין הקרבה על גבי המזבח זבחים
הרב משה ליכטנשטיין מזבח העולה ומזבח הנחושת נט ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין בכור ומעשר שני בזמן הזה ס עא זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קדושה ראשונה ושניה במקדש ובירושלים ס עב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין מעמד אוהל מועד במסעות (סא) זבחים
הרב משה ליכטנשטיין מידות המזבח (סב) זבחים
הרב משה ליכטנשטיין הכבש - סב ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין דין לשמה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין קבלה זבחים
הרב משה ליכטנשטיין פיגול זבחים
הרב משה ליכטנשטיין הולכת איברים לכבש זבחים
הרב משה ליכטנשטיין דין זר זבחים
הרב משה ליכטנשטיין זר ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין זר ג זבחים
הרב משה ליכטנשטיין אונן זבחים
הרב משה ליכטנשטיין טבול יום ב זבחים
הרב משה ליכטנשטיין טבול יום א זבחים

עמודים