הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין ראש טור ותחילת הבית יוסף למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הבית יוסף למדנות
הרב משה ליכטנשטיין התחדשות שיטת המהרשל בתקופת הישיבות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין יום כיפור מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין תפילה ופרשת תולדות מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין חנוכה מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין משה ועקשנות מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין שות מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין שתיה בפורים מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין בין הזמנים 5772/(אב)/שיחת ראש הישיבה/בנח-(אב)-שיחת ראש הישיבה-הרמל-בין הזמנים מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין האורתודוקס המודרני מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין על הרב עובדיה מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין כח ההלכה חייב איניש לבסומי מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לנפש החיים נפש החיים
הרב משה ליכטנשטיין דת- אש והשלכות התושבע בדורות נפש החיים
הרב משה ליכטנשטיין למדות ופסיקה נפש החיים
הרב משה ליכטנשטיין יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל השיעור עוסק בתנורו של עכנאי. האמירה `לא בשמיים היא`, נמצאת במדרשים המראים איך משה רבנו כביכול לימד את ה' וגרם לו לשנות חלק מהמצוות. המקום שלנו, כמבינים את האמת הארצית, שהיא הנכונה בעולמנו, ולכן רבה בר נחמני הוא המכריע בספק בין ה' למלאכים לגבי צרעת. מקומו של ר' אליעזר, כשואף לאמת האלוקית, ומחלוקתם המתבטאת דרך התנור דווקא – תנור לא אידיאלי, ולא שלם. מהותו של הלא שלם. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין אתגרי מנהיגות כאשר עוסקים בנושאי מנהיגות יש לשים לב לא רק להשפעת המנהיג על מונהגיו (לטוב או לרע) אלא גם לעצם האישיות של המנהיג כ'איש אשר רוח בו', כמיצוי גבוה יותר של הפוטנציאל האנושי. זווית מבט נוספת היא לשים לב ליחס בין המימוש העצמי באישיותו של המנהיג לבין העובדה ש'ליבו הוא לב כל ישראל'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין חושן משפט" למערכת המשפט שיעור משמעות הלימוד על שילוב מערכות משפט שונות. דברים לזכרה של ריבה קושיצקי קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין השיבה שופטינו, חידוש הסמיכה השיעור עוסק בחידוש הסמיכה. שיטת הרמב`ם לגבי חידוש הסמיכה, והמחלוקות בראשונים ובאחרונים בהבנת שיטה זו. ניסיון חידוש הסמיכה על ידי חכמי צפת, והסיבות על פי שיטת הרמב`ם למחלוקת ביניהם לבין חכמי ירושלים. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטות לימוד אליבא דהלכתא או עיון למדני? רא`ל - הדיון צריך להתמקד לא רק בסגנון הטכני אלא גם במטרת הלימוד: כמטרה עצמאית או לשם עשייה. הרב גורדיס: הרב גורדיס הדגיש את הביסוס ההלכתי להכרעה ללכת אחר הבית יוסף, ולהכרעת הבית יוסף ללכת אחרי הרא`ש הרי`ף והרמב`ם, והדגים את לימודו העיוני של הרב עובדיה דרך מספר סוגיות מחד ואף את הדגשתו על הצורך בבקיאות נרחבת מאידך, ואף חילק בסדרי הלימוד. הרב משה: הרב קבע שהוויכוח הוא עתיק יומין (תוס' אל מול הרי`ף והריטב`א), ולמעשה קשור לשתי תפיסות אידאיות שונות: התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה. הרב משה אפיין שלעתים החידושים העיוניים יוצרים פריצת דרך הלכתית (בעלי התוס' כמשל), מה גם שיש להבחין בין פסיקה מתוך ספר, הנוטה להחמיר לפסיקה מציאותית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין שינוי התפילה בשנים האחרונות קש"ת - תפילות ימים נוראים
הרב משה ליכטנשטיין המעבר מדין לרחמים קש"ת - תפילות ימים נוראים
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וירא רמבן על התורה 2
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישלח רמבן על התורה 2

עמודים