הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין ביחס לנשים אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין ברכת אברהם בכל אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין עשיו וישמעאל אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין אבלות עשיו אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין אבלות עשו אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין יצרים אצל האבות בב טז אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מיתת צדיקים אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין היחס למוות-סוף אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין אשרי אדם מפחד תמיד-אגדות חורבן אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין עלייה לארץ ישראל ויוחסין אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין תל מלח ותל חרשא אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין קידושין ע פומבדיתא אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין גדול הדור מול רבני קהילות אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין בין להדמות ללחקות אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין עשרת ימי תשובה ויום כיפור אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מלאכים ובני אדם היחס האישי במצוות אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה ביוגרפיה וביבליוגרפיה של הגריד איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין הנחת היסוד של הרב סולובייצ'יק איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין התלבטויות דתיות מול התלבטויות קיומיות איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין מהפרת הטכנולוגיה איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין הכבוד וההדר של האדם המובאים בטכנולוגיה איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין איש ההוד והדר איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין הדמיון והשוני בין האדם הראשון לשני איש האמונה
הרב משה ליכטנשטיין ההכרעה בין שני סוגי האדם איש האמונה

עמודים