הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי דזמרה הלל כשבח יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין בין הלל לפסוקי דזמרה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברוך שאמר ב יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברוך שאמר א יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הודו יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי דזמרה לעומת הודאה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הודו הצורך להודות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מזמור לתודה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין יהי כבוד יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אשרי יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין משמעות סדר אב באשרי יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אשרי סיכום יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אשרי א יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אשרי יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין קמו קמז יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מזמור קמח יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מזמור קמט יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הללו אל בקדשו יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מזמור קמט 2 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מהותה של הברכה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ויברך דוד יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברוך ה' לעולם יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין התיאולוגיה של הברכה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי דזמרה לכרות עמך ברית יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ישתבח ב יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

עמודים