הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין ה' אלוקים יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין חלוקת המצוות בקריאת שמע יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הערות על אהבה רבה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אהבת עולם או אהבה רבה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין היחס בין הקדושה לברכת יוצר יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין שמע יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ה אחד לשיטת רשי יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פרשנות לפסוק שמע ישראל יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין קריאת שמע יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ה אלוקינו ה אחד א יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברוך שם כבוד מלכותו ב יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברוך שם כבוד מלכותו קבלת עול מלכות שמים יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין בכל לבבך ובכל נפשך יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברוך שם כבוד מלכותו א יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין והיו הדברים האלה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ואהבת יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הפסקות בין שמע ברוך שם וואהבת יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הפסקות בין שמע לואהבת יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ובכל מאודך יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ושננתם לעומת ולמדתם אותם יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין בשכבך ובקומך יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מיקומו של ושננתם לבניך יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין בשכבך ובקומך 2 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין תלמוד תורה ביום ובלילה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

עמודים