הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין תפילין של יד ושל ראש יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין עול מלכות שמיים ועול מצוות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פרשה שניה בין יחיד לציבור יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ארץ ישראל וקיום מצוות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הערות על פרשה שניה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין חזרה על החילוקים בין הפרשות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ארץ ישראל בפרשיה השניה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פרשה שלישית יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין בין תפילין לציצית יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ציצית ותפילין 2 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין סמיכת גאולה לתפילה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ההבדל בין הבוקר ללילה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברכה אחרונה של קש יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי שירת הים בברכת גאל ישראל יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין סמיכת גאולה לתפילה 2 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין סמיכת גאולה לתפילה 3 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין סמיכת גאולה לתפילה 4 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין שלושת החלקים של שמונה עשרה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין תפיסת התפילה כבקשה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין משמעות ההודאה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין השבח בתפילה כיוצר קשר יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברכת גאולה 2 יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברכת גאולה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין עמידה בפני המלך יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ה' שפתי תפתח יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

עמודים