הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין הציר הכפול בברכה הראשונה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברכה ראשונה כוונה במעשה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הברית העצמאית של כל אחד מהאבות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין ברכת אבות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מבנה ברכת אבות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין גבורות - איפוק יכול לבטא כוח יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין תפילה ומסורת יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין סוגי תוספות לברכות ולתפילה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין משיב הרוח כתוספת וכחלק מובנה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מנהגים באמירת מוריד הטל יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הנימוקים לקבלת הבקשות בברכת אבות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אתה קדוש יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין קדושה נשגבת או קדושה ארצית יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין פתיחה לברכות האמצעיות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין אתה חונן יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין הקשר של הדעת לכל הברכות יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין תשובה - מהחטא או אל ה' יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין מיקום ברכת אתה חונן יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין סלח לנו יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה ליכטנשטיין דור לדור יביע אומר, מורשתו ותורתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ד - דברי סיום מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין. הסיכום עוסק באפיון מיקומו של הרב עובדיה ביחס לפוסקי הדור במאה העשרים: הסיכום התייחס לתפקידו של הרב עובדיה כפוסק בשאלות חדשות, לייחודו האישי וכושר התמדתו האישי והציבורי, ולאופיין הייחודי של פסיקותיו מבחינה למדנית והלכתית. בסיום השיעור, הודגשו הבעיות באימוץ פסיקותיו של הרב עובדיה דווקא על ידי הציבור הציוני דתי (סביב פסיקות ציבוריות, היחס מודרנה והיחס לסמכותו של השו"ע, ופסיקתו לגבי העדה האתיופית), ונטען כי לא ניתן לפצל בין אישיותו של הרב עובדיה מבחינה פוליטית לבין עוצמתו התורנית – גיבושו כמנהיג ספרדי הלכתי חייב את עמדותיו כלפי שאר הציבורים בישראל. ימי עיון מורשתו ודמותו של הרב עובדיה יוסף זצל
הרב משה ליכטנשטיין דברי פתיחה לימי עיון ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב משה ליכטנשטיין ובקשתם משם ושיר השיר כתבי הגריד ובקשתם משם
הרב משה ליכטנשטיין המפגש עם ה' בטבע 1 כתבי הגריד ובקשתם משם
הרב משה ליכטנשטיין הכוזרי בובקשת משם כתבי הגריד ובקשתם משם
הרב משה ליכטנשטיין המדע כבונה מערכת קונטרוקציות כתבי הגריד ובקשתם משם

עמודים