הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין מהותם של פסוקי-דזמרה אופיים של פסוד`ז- הכנה לעמידה או הלל עצמאי יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין פסוקי דזמרה- הלל שבכל יום החשיבות בהודאה על הרגילה והאפור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ההכנה בפסוקי דזמרה אופני ההכנה שבפסוד`ז יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הלל והודאה שני סוגי אמירת התודה שבתפילה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הודו- שורש ומקור שורשו ומקורו של מזמור הודו יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הודו- תכנים ניתוח תכניו של מזמור הודו יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הודו- הערות אחרונות הערות אחרונות על תכני המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ברו"ש- מקור ומבנה מקורה ומבנה של ברכת ברו`ש. יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ברו"ש- תכנים תכניה של ברכת ברוך שאמר יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין מזמור שיר חנכת הבית לדוד- מקור ותכנים מקורותיו של המזמור ותכניו. יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין מזמור שיר חנכת הבית לדוד- סיום המשך העיון במזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין אופיו של מזמור לתודה מקומו של המזמור וקרבן התודה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין יהי כבוד ניתוח תכני המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין אשרי- מהות וסגנון מהותו של המזמור ומבנה הא'ב' יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין אשרי- פתיחה ותכנים פתיחת המזמור, תכניו, וחסרונה של הנ' יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללויה כי טוב ניתוח תכני המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללויה כי טוב- תכנים המשך ניתוח התכנים יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללו את ה' מן השמים ניתוח המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללויה שירו לה' ניתוח המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללו אל בקדשו ניתוח תכני המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין הללו אל בקדשו- סיום המשך ניתוח המזמור יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ברוך ה' לעלם שיטות שונות להסבר אמירת הקטע יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין עולם הברכה הרחבה על מהותה של הברכה יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין ויברך דוד ניתוח תכני ומבנה הקטע יוםיום על התפילה
הרב משה ליכטנשטיין שירת הים המקור לאמירת השירה וניתוח תכניה יוםיום על התפילה

עמודים