הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב מה מעמדם של תשעת הימים - האם אלו ימי אבילות או ימי חזרה בתשובה? מה הנפקא מינות בין שתי האפשרויות? איזו אבילות אנו מקבלים על עצמנו בימים אלו? מה לגבי איסורי רחיצה ואכילת בשר ושתיית יין? מה העמדם של שלושת השובועות בשאלה זו? הלכה אורח חיים
הרב משה ליכטנשטיין בין תפילת ראש השנה לתפילת תעניות ומלחמה חכמים ורבי יהודה חולקים האם יש לומר זכרונות ושופרות בתפילת תענית גשמים. רבי יהודה סובר שיש להוסיף ברכות אלו במלחמה בלבד. מהי עמדת חכמים ביחס לתפילת מלחמה? למה הוסיף רש`י את ברכת מלכויות אע`פ שאיננה מופיעה בגמרא? מה היחס בין ברכת המלכויות לברכת זכרונות ושופרות? האם מלכויות זכרונות ושופרות הן מדאורייתא או מדרבנן? הלכה אורח חיים
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 1 - מצוות מינוי מלך הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 2 - מעמדה הייחודי של שושלת בית דוד הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - היבטים מעשיים ופולחניים של המלוכה הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 4 - השלטון בעבר ובהווה הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 5 - הצורך בנבואה והצורך בהסכמת העם במינוי שליט הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 6 - הדחה, כוהנים ושופטים לאחר שעסקנו באלמנטים מהותיים של השלטון המלוכני בהלכה, עלינו כעת לבחון את מעמד שיטות המשטר החלופיות. אך בטרם נעשה זאת, נקדיש את השיעור הזה לכמה קצוות פתוחים משיעורים קודמים. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין אלטרנטיבות למלכות בשיעור זה נדון בחלופות אפשריות למלוכה; אך בטרם נעשה זאת נסכם בקצרה את מסקנותינו בנוגע למעמד המלוכה. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין תפקידה של הממשלה נעבור לדיון על מדיניות ויעדי השלטון. מכיוון שדי ברור שיש להלכה אמירה ועמדה לא רק לגבי צורת השלטון ואופייה, אלא גם לגבי האמצעים והתכליות של המושל והרשות המבצעת. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין לגיטימציה של ממשלה לא דתית בשיעור הקודם, סיכמנו שיש לממשלה היהודית האידיאלית שני תפקידים: פרקטי ורוחני. בשיעור הזה, נבחן איך שתי הפונקציות האלה מתפקדות במסגרת ממשלה לא אידיאלית, קרי ממשלה שלא מונחית על ידי ערכי התורה. תחילה, נפנה את תשומת ליבנו לסמכות של ממשלה חילונית בנוגע להיבטים הפרקטיים. הלכות מלכים ושלטון (חזרה)
הרב משה ליכטנשטיין מעמדו ההלכתי של זרע ישראל ימי עיון בגיור
הרב משה ליכטנשטיין ההערמה בהלכה מתי מותר להערים על המצוות ומתי אסור לעשות זאת? שאלה זו היא שאלה הלכתית, אך יש בה פן מחשבתי רחב. המאמר עוסק בשילוב שני הפנים הללו, ומנסה לענות על שאלת ההערמה בהלכה. נושאים שונים בהלכה
הרב משה ליכטנשטיין תשובה רמבן על התורה
הרב משה ליכטנשטיין שני נושאים מפרשת כי תבא רמבן על התורה
הרב משה ליכטנשטיין ראשי חדשים לעמך נתת - חלק א'
הרב משה ליכטנשטיין ראשי חודשים לעמך נתת – (ב)
הרב משה ליכטנשטיין ההלל - שבח והודאה
הרב משה ליכטנשטיין בפיך ובלבבך – שירת נשים ללא קרוב הדעת יש צורך ליצור איזון בין ערכים סותרים ומתנגשים ועל הפוסק לשקול את האיזון העקרוני הראוי ואת היישום הנכון למקומו ושעתו.
הרב משה ליכטנשטיין שירת נשים שירת נשים ללא קירוב הדעת - נימוקים הלכתיים לאסור או להתיר.
הרב משה ליכטנשטיין כתובת בנים דכרין בזה"ז "תקנו הגאונים בכל הישיבות, שתהיה האשה גובה כתובתה אחרי מות בעלה, אף מן המטלטלין, כדרך שהתקינו לבעל חוב לגבות מן המטלטלין. ופשטה תקנה זו ברוב ישראל. וכן שאר תנאי כתובה כולן ככתובה הן, וישנן במטלטלין כבקרקע. חוץ מכתובת בנין דכרין שלא מצאנו מנהג ירושתן פשוט בכל הישיבות. לפיכך אני אומר מעמידין אותה על דין הגמרא שאין יורשין כתובת אמן אלא מן הקרקע". (רמב"ם, פט"ז ה"ז).
הרב משה ליכטנשטיין עצה הוגנת לו - מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח
הרב משה ליכטנשטיין מצות בנין בית המקדש
הרב משה ליכטנשטיין פרוזבול