הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין המשך בעלי התוספות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין בעלי התוספות חלק ב למדנות
הרב משה ליכטנשטיין תשובות מיימוניות ומרדכי למדנות
הרב משה ליכטנשטיין מהרם והגהות מיימוניות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין תחילת ראשוני ספרד למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרי מיגש למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרמבם למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרמבם-חלק שני למדנות
הרב משה ליכטנשטיין שילוב עולמות הלימוד ברמבן למדנות
הרב משה ליכטנשטיין רשבא וריטבא למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרן למדנות
הרב משה ליכטנשטיין ראש טור ותחילת הבית יוסף למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הבית יוסף למדנות
הרב משה ליכטנשטיין התחדשות שיטת המהרשל בתקופת הישיבות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין יום כיפור מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין תפילה ופרשת תולדות מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין חנוכה מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין משה ועקשנות מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין שות מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין שתיה בפורים מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין בין הזמנים 5772/(אב)/שיחת ראש הישיבה/בנח-(אב)-שיחת ראש הישיבה-הרמל-בין הזמנים מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין האורתודוקס המודרני מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין על הרב עובדיה מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין כח ההלכה חייב איניש לבסומי מפגש ראשי ישבה
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לנפש החיים נפש החיים

עמודים