הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן חורבן שילה ועשרת המכות לפלישתים 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן חטא בית שמש 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן חטא בני שמואל 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן משפט המלך 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מלכות והשגחה 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן איך יודעים שנביא הוא נביא אמת 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן פרק יג- סריקה בסיסית 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מלחמת מחמש 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן פרק יד חלק ב 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן תוכחת שמואל 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן עיסוק במחיית עמלק 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מלחמת שאול בעמלק 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן סילוק הנבואה משמואל 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מגילת אסתר 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד וגולית 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד מנגן לשאול 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן שנאת שאול את דוד 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן הגם שאול בנביאים 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד ויונתן 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן בריחת דוד 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן נוב 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן שאלה באורים ותומים 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד במערה 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד ונבל 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד ונבל שיעור שני 04 - ספר שמואל

עמודים