הרב מרדכי סבתו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי סבתו הנס במגילת אסתר לפי שיטת אבן-עזרא שיעורים שהועברו בימי העיון בתנ"ך, מכללת הרצוג להכשרת מורים, תשס"ב
הרב מרדכי סבתו משגיא גוים - ויאבדם