הרב יוסף סלוטניק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף סלוטניק תעלומת הרביעי בדצמבר בסידור רינת ישראל מופיעה ההלכה הבאה: ז' במרחשוון: מתפילת ערבית של אותו יום מתחילים לשאול על הגשמים ("טל ומטר") בברכת השנים. בגולה מתחילים לשאול גשמים ששים יום אחרי תקופת תשרי, שהוא על פי רוב יום 4 בדצמבר בערב בתפילת ערבית. נושאים בהלכה
הרב יוסף סלוטניק בענין נסיעה בטרמפים