הרב יוסף סלוטניק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף סלוטניק תעלומת הרביעי בדצמבר בסידור רינת ישראל מופיעה ההלכה הבאה: ז' במרחשוון: מתפילת ערבית של אותו יום מתחילים לשאול על הגשמים ("טל ומטר") בברכת השנים. בגולה מתחילים לשאול גשמים ששים יום אחרי תקופת תשרי, שהוא על פי רוב יום 4 בדצמבר בערב בתפילת ערבית. נושאים בהלכה
הרב יוסף סלוטניק בענין נסיעה בטרמפים
הרב יוסף סלוטניק 21: "ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו"
הרב יוסף סלוטניק הסגר המצורע האם אדם המוסגר שבעת ימים כי אין סימני הצרעת ברורים הוא טמא למרות שספק אם יש לו צרעת או שהוא טמא כמצורע בדרגה חמורה פחות?