הרב יוסף סלוטניק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף סלוטניק הסגר המצורע האם אדם המוסגר שבעת ימים כי אין סימני הצרעת ברורים הוא טמא למרות שספק אם יש לו צרעת או שהוא טמא כמצורע בדרגה חמורה פחות?