ד"ר יוסף עופר
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר יוסף עופר הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות חכמי המסורה ייחדו לעשרת הדברות מערכת כפולה של טעמים. מה משמעות כל מערכת?