הרב יהודה עמיטל

מייסדה של ישיבת הר עציון – הרב יהודה עמיטל זצ"ל – שהלך לעולמו בתמוז תש"ע, הטביע חותם ייחודי בעולם הציונות הדתית, של שילוב שכל ורגש, של כנות ואמתיות בעבודת ה' ושל ציונות דתית לכתחילה. קראו עוד

 

מבחר מאמרים מרכזיים

 

עוד מתורת הרב עמיטל זצ"ל

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל 11: "כדלים וכרשים דפקנו דלתיך"
הרב יהודה עמיטל 01: "אברהם הוליד את יצחק"
הרב יהודה עמיטל 02: "ראה ריח בני"
הרב יהודה עמיטל 14: שעור ב"נר מצוה" למהר"ל
הרב יהודה עמיטל 07: משמעות דברי יעקב לעֵשׂו
הרב יהודה עמיטל 01: וביום השמיני ימול בשר ערלתו
הרב יהודה עמיטל 04: פורים במשנת המהר"ל
הרב יהודה עמיטל 02: נצור לשונך מרע
הרב יהודה עמיטל 18: "וי לארעא דישראל דחסרה גברא רבה"
הרב יהודה עמיטל גילוי דעת בעקבות רצח ראש הממשלה, פירסמו ראשי הישיבה גילוי דעת וזה תוכנו
הרב יהודה עמיטל 09: גזירה על הכלל וגזירה על הפרט
הרב יהודה עמיטל 10: הפגישה בין יעקב ליוסף
הרב יהודה עמיטל 21: שליח ציבור
הרב יהודה עמיטל 24: מאור פנים בתורה הרב משה בצי נריה ז"ל
הרב יהודה עמיטל 03: האנושיות שבמצוות
הרב יהודה עמיטל 04: "אמר ואמרת"
הרב יהודה עמיטל 05: כלל ופרט
הרב יהודה עמיטל 08: תיקון האדם והטבע
הרב יהודה עמיטל 12: חנוכת המזבח
הרב יהודה עמיטל 13: בשר ורוח
הרב יהודה עמיטל 09: שם ומספר
הרב יהודה עמיטל 10: באהבה ובמורא
הרב יהודה עמיטל 11: עבודת הלוויים
הרב יהודה עמיטל 16: שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו
הרב יהודה עמיטל 15: שומר ישראל, שמור מדינת ישראל

עמודים