הרב יהודה עמיטל

מייסדה של ישיבת הר עציון – הרב יהודה עמיטל זצ"ל – שהלך לעולמו בתמוז תש"ע, הטביע חותם ייחודי בעולם הציונות הדתית, של שילוב שכל ורגש, של כנות ואמתיות בעבודת ה' ושל ציונות דתית לכתחילה. קראו עוד

 

מבחר מאמרים מרכזיים

 

עוד מתורת הרב עמיטל זצ"ל

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל 25: "עלה מוות בחלוננו"
הרב יהודה עמיטל 27: רב שיח - חינוך וזהות יהודית כיום
הרב יהודה עמיטל 03: מפגש בוגרים, חוהמ"ס תשנ"ז יחסי דתיים וחילונים - בנימין איש שלום, הרב יהודה עמיטל זצ"ל. רפואה והלכה (בעניין המאבד עצמו לדעת) - הרב יעקב פישר, ד"ר בני גזונדהייט, טוביה פרי. משפט והלכה - דוד גליקסברג, צבי טל, הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. התקשרות ואנחנו - יאיר שלג, במבי שלג.
הרב יהודה עמיטל 04: "הלא זה צום אבחרהו"
הרב יהודה עמיטל 06: אתגריה של מדינת ישראל לקראת המאה ה 21
הרב יהודה עמיטל 08: משמעותה הדתית של מדינת ישראל
הרב יהודה עמיטל 10: "דעת תורה" – מן התורה מניין?
הרב יהודה עמיטל 01: "כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו אִתי... יצא לאור בשבט תשנ"ט
הרב יהודה עמיטל 06: "אף על פי שמיצר ומימר לי"
הרב יהודה עמיטל 13: "בינו שנות דור ודור"
הרב יהודה עמיטל 09: לא הכל הלכה
הרב יהודה עמיטל 01: תבונה ורגש בתורה ובתפילה
הרב יהודה עמיטל 14: הרב יוסף קאפח
הרב יהודה עמיטל 01: חן וחסד ורחמים
הרב יהודה עמיטל 02: סוף תשובה – במחשבה תחילה
הרב יהודה עמיטל 03: "בכסה ליום חגנו"
הרב יהודה עמיטל 04: לשעה ולדורות
הרב יהודה עמיטל 06: וטהר לבנו לעבדך באמת
הרב יהודה עמיטל 12: קול השופר ושעבוד הלב
הרב יהודה עמיטל 05: כדי שיעלה זכרונכם לפני
הרב יהודה עמיטל 16: "ברוך מבנים אשר" - לזכרו של אשר ירון הי"ד דברים לזכרו של אשר ירון הי"ד - הרב יהודה עמיטל זצ"ל, הרב גדעון פרל, הרב יעקב מדן,
הרב יהודה עמיטל 10: ממחוייבות לאחריות
הרב יהודה עמיטל 14: אבי העזרי - לזכרו של הרב מנחם מן שך ז"ל
הרב יהודה עמיטל 07: לעולם יהא אדם ירא שמים - עיונים במעשה העקדה
הרב יהודה עמיטל 10: אתרוג המורכב

עמודים