הרב יהודה עמיטל

מייסדה של ישיבת הר עציון – הרב יהודה עמיטל זצ"ל – שהלך לעולמו בתמוז תש"ע, הטביע חותם ייחודי בעולם הציונות הדתית, של שילוב שכל ורגש, של כנות ואמתיות בעבודת ה' ושל ציונות דתית לכתחילה. קראו עוד

 

מבחר מאמרים מרכזיים

 

עוד מתורת הרב עמיטל זצ"ל

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל פרשת נח - מדוע לא יבוא עוד מבול? מדוע דווקא עכשיו מבטיח הקב`ה שלא יהיה עוד מבול? למה הותר דוקא עכשיו בשר בהמות לאדם? לאחר המבול, נח חשש שנמחקה העדיפות של האדם על החיות. לכן, מיד לאחר המבול מתיר לו הקב`ה לאכול את בשר הבהמות. כמו כן, תחת החשש של עוד מבול, לא יכול האדם ליצור ולהתפתח. כך מבין האדם שמצד אחד הוא עומד במרכז הבריאה, ומצד שני לא יבוא עוד מבול, ולכן יוכל העולם להתפתח ללא חשש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת נשא - עבודת הלוויים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת קדושים - כי קדוש אני שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת קורח - בקהלם אל תחד כבודי שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת תצוה - כתנות אור שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת תרומה - תרומה מחובה ותרומה מרצון שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל תפקיד הדמיון בסליחות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל עשרת ימי תשובה - הנשיאה בעול והאחריות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל אמונתו של אברהם ויהי אחר הדברים האלה והא-להים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ... (בראשית כ"ב, א-ב) שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל בין כלי מצרים וכלי לימוד מודרניים בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה שבני ישראל "ישאלו" כלי כסף וכלי זהב משכניהם המצרים: "דַּבֶּר נָא בְּאָזְנֵי הָעָם וְיִשְׁאֲלוּ אִישׁ מֵאֵת רֵעֵהוּ וְאִשָּׁה מֵאֵת רְעוּתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב" (י"א ב) שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל דברים שבחובה וחובות שבהכרה מעבר לשולחן-ערוך ולהלכה, יש מחוייבויות שאמורות לנבוע מהכרתו הפנימית של האדם. יש צורך לחנך לכך שאנשים ילמדו תורה ויתנהגו בצדקה ובחסד מתוך הכרה פנימית. תפקידנו הוא לקדש את השם, והדרך לעשות זאת היא להעלות ולצרף את המדינה היהודית, שתהיה אור לגויים.
הרב יהודה עמיטל חילול השם של מדינה מהו היחס בין חילול השם של יחיד לחילול השם או קידוש השם של מלך או שלטון? למה פוסק הרמב`ם שאסור להפר ברית לאויב שמשלים עם בנ`י ומקבל עליו שבע מצוות בני נח? האם המקור הוא בברית של יהושע לגבעונים? האם יש למגילת העצמאות ולכתוב בה מעמד הלכתי? אם כן, באיזה תחום בדיוק?
הרב יהודה עמיטל בין מחוייבות להתחברות חלק מהנוער הדתי-לאומי אימץ לעצמו לאחרונה מגמה של 'התחברות'. מגמה זו מבטאת חיפוש אחרי עבודת השם רלוונטית, היא תגובה לעדריות, ליובש, לחוסר הרוחניות ולהתחרדות החיצונית של חלק מהציבור הציוני-דתי. מאידך, עזיבת פן המחוייבות שבעבודת השם היא סכנה חמורה ביותר. במקום ההתחברות, יש להציע את ערך הנאמנות: האמון בקב`ה והנאמנות - המחוייבות - לתורתו. על ערך הנאמנות ניתן ללמוד מסיפור חולדה ובור.
הרב יהודה עמיטל לולי תורתך שעשֻעי אז אבדתי בעניי - על יחסנו לשואה מעבר לשולחן-ערוך ולהלכה, יש מחוייבויות שאמורות לנבוע מהכרתו הפנימית של האדם. יש צורך לחנך לכך שאנשים ילמדו תורה ויתנהגו בצדקה ובחסד מתוך הכרה פנימית. תפקידנו הוא לקדש את השם, והדרך לעשות זאת היא להעלות ולצרף את המדינה היהודית, שתהיה אור לגויים.
הרב יהודה עמיטל ערכם של חיי אדם מהו יחסנו לנסיגה מלבנון? כמו בתקופת מלחמת לבנון, עלינו לדעת שפיקוח נפש גובר על ערך הכבוד הלאומי.
הרב יהודה עמיטל "וידעתם כי אני ה'"
הרב יהודה עמיטל אני - תפילה (א) מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב יהודה עמיטל אני - תפילה (ב) מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב יהודה עמיטל מחיית עמלק המלחמה בעמלק אינה מלחמה לאומית, אלא מלחמה תרבותית: מלחמה בתפיסה הגורסת שאין שום ערך מוחלט ומחייב, ולעולם יש לעשות את מה שנראה מתאים לאותה השעה.
הרב יהודה עמיטל שלטון הצדק והאמת שיחה שנאמרה בערב יום העצמאות בישיבה התשנ"ט.
הרב יהודה עמיטל גדרי שמיטת קרקע ושמיטת כספים האם הפקר הפירות הוא הפקר האדם או אפקעתא דמלכא? האם איסורי מלאכות בשמיטה הן מצד שביתת האדם או מצד שביתת הארץ? האם השמטת הכספים בשמיטה נעשית באופן אוטומטי על ידי התורה, או שמא האדם מצווה להשמיט את החובות, וכל זמן שלא השמיט המלוה הרי שהחוב עדיין קיים?
הרב יהודה עמיטל יום חפציבה יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב`ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה.
הרב יהודה עמיטל 03: רעיון ישיבות ההסדר והגשמתו
הרב יהודה עמיטל מחלוקת שלא לשם שמים הגעה למצב של מחלוקת מעידה על חוסר הגיון, ועל כן משה ואהרן נמנעים מכניסה למחלוקת. על עצם טענתו של קרח כלפי הנהגתם של משה ואהרן, כי כל העדה כולם קדושים, משה מבקש לענות לקרח בבוקר. הבוקר מסמל את הגאולה, עת בירור הספקות וגילוי האמת.
הרב יהודה עמיטל אף על פי שמיצר לי ומימר לי מהו היחס בין תשעה באב לשואה? מה פוגע בתודעת השואה הדתית? אילו עוד תופעות מתפרשות כהתעלמות מהשואה? על מה יכולה היתה להתבסס עבודת ה' לפני השואה, ועל מה היא יכולה להתבסס היום - לאחר השואה?

עמודים