הרב יהודה עמיטל

מייסדה של ישיבת הר עציון – הרב יהודה עמיטל זצ"ל – שהלך לעולמו בתמוז תש"ע, הטביע חותם ייחודי בעולם הציונות הדתית, של שילוב שכל ורגש, של כנות ואמתיות בעבודת ה' ושל ציונות דתית לכתחילה. קראו עוד

 

מבחר מאמרים מרכזיים

 

עוד מתורת הרב עמיטל זצ"ל

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל השנאה והענישה
הרב יהודה עמיטל וחי בהם על היחס לקיום המצוות, ועל ההיבדלות מדרכי הגויים.
הרב יהודה עמיטל נדרים וחומרות מהו היחס לחומרות שהאדם מקבל על עצמו, מעבר למצוות ולהלכות הקבועות?
הרב יהודה עמיטל עבודת ה' על ידי נדרים
הרב יהודה עמיטל עבודת ה' על ידי נדרים
הרב יהודה עמיטל טומאת היולדת
הרב יהודה עמיטל טומאת היולדת ולומדי בית המדרש
הרב יהודה עמיטל מקורות ורעיונות בעניין לשון הרע חשוב ללמוד את פרטי ההלכות, אך חשוב עוד יותר להבין את האמירה הערכית שבמצוות.
הרב יהודה עמיטל דיבה ודיבור המצב האידאלי הוא שאדם לא יצטרך לשמור על עצמו מלדבר לשון הרע, אלא שעולמו הרוחני יהיה כזה, ששיחתו תעסוק בענייני תורה וחכמה באופן טבעי.
הרב יהודה עמיטל ואחר ישתה הנזיר יין מדוע התורה חוזרת פעמיים דווקא על איסור שתיית יין ואכילת תוצרי הגפן? יותר מזה - למה התורה מציינת דווקא את התרת איסור שתיית היין בסיום ימי נזירותו? במה שונה איסור זה מיתר האיסורים?מה בדיוק ההגדרה של נזיר? ההגדרה היא היותו מופרש מפירות הגפן. מה בדיוק מסמל היין?
הרב יהודה עמיטל עבודת הלוויים
הרב יהודה עמיטל תפקיד הלוויים והנשיאים תפקיד הלוויים הוא לתת מענה לכל דור ודור מתוך התורה, ואילו תפקיד הנשיאים הוא להיות בעלי החזון והצפייה לעתיד.
הרב יהודה עמיטל בין קנאות לחופש הפרט
הרב יהודה עמיטל לא בשמיים היא התורה ניתנה לבני אדם, שילמדו אותה ויפסקו בה הלכה באמצעות שכלם האנושי, אפילו אם מדובר במצוות שטעמן אינו ידוע, כמו פרה אדומה. גם במצוות כאלו יש למצוא תועלת המובנת לנו כבני אדם.
הרב יהודה עמיטל בקהלם אל תחד כבודי
הרב יהודה עמיטל ולא יהיה כקרח וכעדתו
הרב יהודה עמיטל שלמותו של יעקב יעקב מבקש שלא יזכר שמו בפרשת קורח. יעקב מסמל את מידת התפארת שהיא השילוב, האיחוד בין חסד וגבורה. קורח במחלוקותו פוגע בהרמוניה ובשלמות עמ`י.
הרב יהודה עמיטל אידיאל מול מציאות

עמודים