הרב יואל עמיטל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל עמיטל הלכה ואין מורין כן השיעור עוסק בסיטואציות שונות בהן פסיקת ההלכה לא נעשית רק מתוך שיקולים הלכתיים טהורים, אלא מתוך כורח הנסיבות והמציאויות השונות.