הרב יואל עמיטל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל עמיטל הלכה ואין מורין כן השיעור עוסק בסיטואציות שונות בהן פסיקת ההלכה לא נעשית רק מתוך שיקולים הלכתיים טהורים, אלא מתוך כורח הנסיבות והמציאויות השונות.
הרב יואל עמיטל 24-01: דברי הספד בלווית אבי מורי הרב יהודה עמיטל
הרב יואל עמיטל 01: עבודת הקרבנות בזמן הזה יצא לאור בניסן תשנ"ד