הרב יעקב פישר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב פישר 03: ויקרא
הרב יעקב פישר 13: "וחותם יד כל אדם בו"
הרב יעקב פישר 16: משנתו החינוכית של הראי"ה קוק
הרב יעקב פישר 15: שערים למשנתו החינוכית של הראי"ה קוק
הרב יעקב פישר 19: שערים למשנתו החינוכית של הראי"ה קוק
הרב יעקב פישר 25: ניצוצות אור
הרב יעקב פישר 07: רב שיח - חינוך הנוער וההתמודדות עם בעיותיו בימינו המשתתפים בצוות: ירמי סטביסקי - מנהל תיכון הימלפרב. הרב משה הגר - ראש המכינה ביתיר. הרב עמית קולא - ראש ישיבת עין צורים, הקיבוץ הדתי. הרב יעקב פישר - ראש ישיבת נוה שמואל באפרת.
הרב יעקב פישר 02: אחרי שלושים שנה
הרב יעקב פישר מבן בעור עד מול פעור המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו?