הרב יעקב פישר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב פישר 03: ויקרא
הרב יעקב פישר 13: "וחותם יד כל אדם בו"
הרב יעקב פישר 16: משנתו החינוכית של הראי"ה קוק
הרב יעקב פישר 15: שערים למשנתו החינוכית של הראי"ה קוק
הרב יעקב פישר 19: שערים למשנתו החינוכית של הראי"ה קוק
הרב יעקב פישר 25: ניצוצות אור
הרב יעקב פישר 07: רב שיח - חינוך הנוער וההתמודדות עם בעיותיו בימינו המשתתפים בצוות: ירמי סטביסקי - מנהל תיכון הימלפרב. הרב משה הגר - ראש המכינה ביתיר. הרב עמית קולא - ראש ישיבת עין צורים, הקיבוץ הדתי. הרב יעקב פישר - ראש ישיבת נוה שמואל באפרת.
הרב יעקב פישר 02: אחרי שלושים שנה
הרב יעקב פישר על מלחמת יום הכיפורים שיחה שהועברה בליל יום הזיכרון תשע"ז על מלחמת יום הכיפורים, מפי הרב יעקב פישר, בוגר מחזור ג'. 
הרב יעקב פישר מבן בעור עד מול פעור המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו?