הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן בעריכת שפתיים מקום המקדש, ללא שכינתו של הקב`ה בו, מאבד את קדושתו. ביהדות הקדושה אינה תלויה בחפץ או במקום, אלא היא נלוות לאותו חפץ לאותו זמן הראוי לכך. על כן, כיום משמשים בתי כנסת כתחליף למקדש, ויש להזהר שלא לגרום להר הבית, שאינו קדוש ללא המקדש עליו לבזוי בעיני שאר עמ`י. קנייני תורה
הרב יאיר קאהן ויהי בנסע הארֹן המסע במדבר אינו רק מוביל את עם ישראל לארץ ישראל, אלא גם מכין אותם למעבר ממחנה השוכן בקרבת המשכן למגורים בארץ רחבת ידיים. ההכנה שנעשית במדבר נועדה לכך שעם ישראל ינכיח את השכינה בכל תחומי החיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יאיר קאהן "זאת תורת האשם" על תיקון המעשים ותיקון האדם במשנתו של הרב ליכטנשטיין
הרב יאיר קאהן 19: "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"
הרב יאיר קאהן 20: "הנרות הללו קודש הם"
הרב יאיר קאהן 23: לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא
הרב יאיר קאהן 02: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יאיר קאהן 03: תקיעה על סדר הברכות: על היחס שבין שופר ותפילה
הרב יאיר קאהן 13: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יאיר קאהן 12: אמונה ומוסר