הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן אמירת סליחות מהי משמעותה המקורית של אמירת סליחות? מדברי הגמרא נראה שבשעת אמירת י`ג מידות של רחמים אנו משחזרים את המעמד שבו נתגלה הקב`ה למשה רבנו בנקרת הצור. לאור הבנה זו ניתן להבין כמה עקרונות בסליחות: מדוע אמירת סליחות מתחילה מיום שני של ר`ח אלול, מהי החשיבות של עיטוף טלית בסליחות, ועוד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן סדר העבודה ביום הכיפורים מהי המשמעות הפנימית של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? בשיעור זה ננסה להתחקות אחר משמעות זו, דרך עיון במטרת הפרשתו של הכהן הגדול שבעה ימים לפני יופ כיפור, ודרך עיון במשמעותם של קרבנות החטאת המיוחדים ליום זה - פר של כהן גדול ושעיר החטאת של העם. נדמה שיסוד היום הוא שיחזור כפרתו של אהרן הכהן על חטא העגל, דרך עבודת הקרבנות שבמקדש. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן יראה ואהבה בהלכות תשובה לרמבם שיחות תשעו
הרב יאיר קאהן עיירות ומוקפות חומה לקראת חג פורים, מאת הרב יאיר קאהן
הרב יאיר קאהן מצות קריאת מגילה לקראת חג פורים, מאת הרב יאיר קאהן
הרב יאיר קאהן לקראת חג פסח: מצוות אכילת מצה לקראת חג פסח: מצוות אכילת מצה
הרב יאיר קאהן לקראת חג פסח: מצוות ליל הסדר לקראת חג פסח: מצוות ליל הסדר
הרב יאיר קאהן לקראת חג פסח: ערב פסח לקראת חג פסח: ערב פסח
הרב יאיר קאהן לקראת חג הפסח: שואלים ודורשים שלושים יום ממתי חל החיוב לבדוק את הבית מחמץ?