הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
הרב יאיר קאהן עולה עמו - ואינה יורדת עמו קובץ מתוך קובץ מאמרים מכובד על מסכת כתובות "חובות הבעל והאשה" שהוציאה הישיבה בשנת תשמ"ד.
הרב יאיר קאהן התנערי מעפר קומי מתוך דף קשר שבת פרשת ראה, כ"ה באב תשנ"ו, גליון מספר 560
הרב יאיר קאהן 02: נדר על תנאי א. המדיר את אשתו
הרב יאיר קאהן 02: ברכה על אכילת שלמים אף על פי שאין אכילת הבשר נמנית כמצוות עשה בפני עצמה - יש מקום לברך עליה.
הרב יאיר קאהן חג הסֻכֹּת תעשה לך סוכה היא גם זיכרון העבר של אותן סוכות בהן הושיבנו ה' בצאתנו מארץ מצרים. כלומר, יש כאן זכר להשגחה המיוחדת המאפיינת את תקופת המדבר. מצד שני קיימת גם סוכת ההווה, שבה נפגשים כביכול כלל ישראל והשכינה, מפגש מסתורי וקסום.
הרב יאיר קאהן "זאת תורת האשם" על תיקון המעשים ותיקון האדם במשנתו של הרב ליכטנשטיין
הרב יאיר קאהן 19: "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"
הרב יאיר קאהן 20: "הנרות הללו קודש הם"
הרב יאיר קאהן 23: לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא
הרב יאיר קאהן 02: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יאיר קאהן 03: תקיעה על סדר הברכות: על היחס שבין שופר ותפילה
הרב יאיר קאהן 13: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יאיר קאהן 12: אמונה ומוסר

עמודים