הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן לעד בבני ישראל רובה המוחלט של פרשת האזינו נכתב בצורה של שירה. צורה זו נדירה למדי במקרא, ושונה מהמבנה הנפוץ של פרשיות סתומות המתחילות בשורה חדשה, או פרשיות פתוחות המתחילות בדרך כלל באמצע שורה. בפרשיות רגילות יש כתיבה רצופה של הפרשה כולה. שונה מהן המבנה של שירה, המופיעה באחת משתי צורות, כפי שלמדנו בגמרא: "דרש רבי שילא איש כפר תמרתא: כל השירות כולן נכתבות אריח (רש"י: הוא הכתב) על גבי לבינה (רש"י: הוא חלק) ולבינה על גבי אריח, חוץ משירה זו (עשרת בני המן במגילת אסתר) ומלכי כנען שאריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה" (מגילה טז, ב) כלומר, ישנם שני סוגי שירות. יש שירה בצורת "אריח על גבי אריח", הכתב מופיע בתחילת כל שורה ולאחריו בא רווח באמצע ושוב כתב בסוף השורה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וזאת התורה התורה חותמת במעין הספד למשה רבנו במסגרת הספד זה מתארת התורה את נבואת משה: "...אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (דברים ל"ד, י') תיאור זה מזכיר לנו את הנאמר בפרשת בהעלותך. כאשר אהרון ומרים דברו במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח, הם אמרו: "הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר" (במדבר י"ב, ב') בתגובה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם ואומר: "שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו: לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא: פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה’ יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" (שם, ז'-ח') בנקודה זו חשוב להדגיש, שכאשר הרמב"ם מנה את י"ג עיקרי האמונה, הוא הקדיש עיקר נפרד לייחודיות נבואת משה. זאת, מלבד העיקר הקובע את עצם קיום הנבואה. בהלכות יסודי התורה (פרק ח') הרמב"ם מסביר שאמונתנו בנבואת משה איננה מבוססת על האותות והמופתים שעשה, כי אם על מעמד הר סיני, כאשר עם ישראל כולו ראו בעיניהם שהקב"ה מדבר אל משה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נצבים וילך - וקם העם הזה לקראת סוף ימי משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לבוא אל אוהל מועד, יחד עם תלמידו וממשיכו, יהושע בן נון. לאחר כניסתו, משה שומע את הנבואה הבאה: "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו" (דברים ל"א, ט"ז) לפסוק זה שמור מקום מכובד בתולדות הפילוסופיה היהודית. כך, כאשר הרמב"ם דן בסוגית הבחירה החופשית, הוא מציב את הפסוק הזה כחלק מרכזי בדבריו...
הרב יאיר קאהן פרשת האזינו - לעד בבני ישראל רובה המוחלט של פרשת האזינו נכתב בצורה של שירה. צורה זו נדירה למדי במקרא, ושונה מהמבנה הנפוץ של פרשיות סתומות המתחילות בשורה חדשה, או פרשיות פתוחות המתחילות בדרך כלל באמצע שורה...

עמודים