הרב ברוך קץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך קץ 02: קרבן האשם