הרב ישראל רוזן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ישראל רוזן הספד לרב נויברט (שיחה)