הרב ישראל רוזן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ישראל רוזן 13: תגובה
הרב ישראל רוזן תגובה ל"זאת תורת ההסדר" יצא לאור בעלון שבות 101