הרב יוסף צבי רימון

הרב יוסף-צבי רימון למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשמ"ז הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. החל משנת תשנ"ו הוא משמש כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. הרב כתב ספרי הלכה רבים: ספר שיעורי שביעית על הלכות שמיטה; ספר שיעורי הלכות שבת, על הלכות 'זכור' של שבת (קידוש והבדלה וסעודות שבת וכדומה); ספר 'ערב פסח שחל בשבת', חוברת על ברכת החמה, ספר 'הלכה ממקורה - שמיטה'; ספר 'הלכה ממקורה - צבא', שיצא לאור לאחרונה בשני חלקים; ברכת המזון וזמירות שבת - מן המקורות ועל הלכה למעשה, כולל מבואות וחידות לזמירות שבת. פרט לספרים אלו, כתב הרב כמה ספרים וחוברות ללימוד בבתי ספר, שחלקם נלמדים בישיבות תיכוניות, באולפנות, ובבתי ספר בארץ ובעולם. בשנת תשס"ט הקים הרב את 'מרכז הלכה והוראה' (הפועל בישיבת הר עציון), להכשרת רבני ערים ורבני קהילות, ולעיסוק בכל תחומי ההלכה, במענה לשאלות רבנים ואנשים אחרים, בכתיבת חומרי הלכה, ובעיסוק בנושאי הלכה שונים. הרב עומד בראש מרכז הלכה והוראה, ובמרכז עצמו נמצאים אברכים ורבנים, שכבר למדו שנים רבות בישיבות, וכעת לומדים במשך כל השבוע לקראת הבחינות של הרבנות הראשית לרבנות עיר, שותפים בענייה על שאלות, בכתיבת ספרים, ובעיסוק בשאלות קהילה רבות. אברכי מרכז הלכה והוראה שותפים בפעילויות רבות בתוככי הישיבה. הרב רימון משמש כרבה של קהילת אלון שבות דרום. בנוסף, הרב מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים ובבית המדרש לנשים שמגדל-עוז, ובמשך השנים לימד רבות גם בישיבת ההסדר בירוחם. בחודש אב ה'תשס"ה, הקים הרב רימון את ארגון 'תעסוקטיף' שמטרתו להחזיר את תושבי גוש קטיף לעבודה. הרב רימון קיבל על כך מאוחר יותר (תשס"ח) את אות הנשיא למתנדב. תעסוקטיף הצליחה עד היום להשיב כ-1600 מתושבי גוש קטיף למעגל העבודה, ולפתוח כ-180 עסקים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון סעודות שבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון הכשרת המטבח מהו ההבדל היסודי שבין הגעלה לבין ליבון? מהם היסודות העומדים מאחורי הלכות הכשרת המטבח לפסח? בשיעור זה ננסה לבאר, מהכללים אל הפרטים, את הלכות הכשרת המטבח לפסח - הלכה למעשה. קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון בדיקת חמץ קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מציאות של ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מצה עשירה המשך קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון בדיקת חמץ בשנה של ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מטרת בדיקת חמץ רש`י כותב כי מטרתה של בדיקת חמץ הינה למנוע בעיה של `לא יראה ולא ימצא`. תוס' מתקשים בהבנת דבריו, שהרי הביטול כבר מתמודד עם בעיה זו. בשיעור זה ננסה להציע כיווני מחשבה שונים בהסבר דברי רש`י: ייתכן שרש`י מכוון לבעיה של בל יראה מדרבנן; הר`ן מסביר דברי רש`י אמורים לפני תקנת הביטול של חז`ל; בנוסף, ייתכן שיש חשש שמא האדם לא יבטל כראוי; בסיום השיעור נתמודד עם השאלה האם ייתכן שהחשש הוא שמא האדם ימצא חמץ ויתחרט על הביטול - האם ניתן להימלך על הביטול בימי הפסח? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ברכת החמה קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון אפיקומן בשיעור זה נעמוד על כמה סוגיות הלכתיות הנוגעות למצוות האפיקומן. מהי מצת החובה הנאכלת בליל הסדר, האם זו המצה הנאכלת בתחילת הסדר או שמא מצת האפיקומן? מהן ההשלכות ההלכתיות לחקירה זו?. האם ישנה חובה לאכול את האפיקומן עד חצות הלילה, ומהם הנימוקים ההלכתיים לדין זה? האם ניתן להתנות על אכילת האפיקומן וכך לפתור את בעיית האכילה עד חצות - מהן הסוגיות ההלכתיות העולות מן האפשרות של עשיית תנאי באכילת אפיקומן? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - מעגל השנה