הרב יוסף צבי רימון

הרב יוסף-צבי רימון למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשמ"ז הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. החל משנת תשנ"ו הוא משמש כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. הרב כתב ספרי הלכה רבים: ספר שיעורי שביעית על הלכות שמיטה; ספר שיעורי הלכות שבת, על הלכות 'זכור' של שבת (קידוש והבדלה וסעודות שבת וכדומה); ספר 'ערב פסח שחל בשבת', חוברת על ברכת החמה, ספר 'הלכה ממקורה - שמיטה'; ספר 'הלכה ממקורה - צבא', שיצא לאור לאחרונה בשני חלקים; ברכת המזון וזמירות שבת - מן המקורות ועל הלכה למעשה, כולל מבואות וחידות לזמירות שבת. פרט לספרים אלו, כתב הרב כמה ספרים וחוברות ללימוד בבתי ספר, שחלקם נלמדים בישיבות תיכוניות, באולפנות, ובבתי ספר בארץ ובעולם. בשנת תשס"ט הקים הרב את 'מרכז הלכה והוראה' (הפועל בישיבת הר עציון), להכשרת רבני ערים ורבני קהילות, ולעיסוק בכל תחומי ההלכה, במענה לשאלות רבנים ואנשים אחרים, בכתיבת חומרי הלכה, ובעיסוק בנושאי הלכה שונים. הרב עומד בראש מרכז הלכה והוראה, ובמרכז עצמו נמצאים אברכים ורבנים, שכבר למדו שנים רבות בישיבות, וכעת לומדים במשך כל השבוע לקראת הבחינות של הרבנות הראשית לרבנות עיר, שותפים בענייה על שאלות, בכתיבת ספרים, ובעיסוק בשאלות קהילה רבות. אברכי מרכז הלכה והוראה שותפים בפעילויות רבות בתוככי הישיבה. הרב רימון משמש כרבה של קהילת אלון שבות דרום. בנוסף, הרב מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים ובבית המדרש לנשים שמגדל-עוז, ובמשך השנים לימד רבות גם בישיבת ההסדר בירוחם. בחודש אב ה'תשס"ה, הקים הרב רימון את ארגון 'תעסוקטיף' שמטרתו להחזיר את תושבי גוש קטיף לעבודה. הרב רימון קיבל על כך מאוחר יותר (תשס"ח) את אות הנשיא למתנדב. תעסוקטיף הצליחה עד היום להשיב כ-1600 מתושבי גוש קטיף למעגל העבודה, ולפתוח כ-180 עסקים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון הקנייה הלכה למעשה
הרב יוסף צבי רימון ביעור פירות שביעית
הרב יוסף צבי רימון שואלין ודורשין בהלכות הפסח הגמרא בפסחים ו.-ו: אומרת: "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. רשב"ג אומר: שתי שבתות. מאי טעמא דתנא קמא?
הרב יוסף צבי רימון הפרשת תרומות ומעשרות בשביעית
הרב יוסף צבי רימון שמיטת כספיםָ
הרב יוסף צבי רימון גם מי שבעד ההתנתקות צריך לקרוע קריעה...
הרב יוסף צבי רימון פת הבאה בכיסנין ושינוי מקום בסעודה
הרב יוסף צבי רימון הלכות ברכות – חלק ב'
הרב יוסף צבי רימון ברכת המזון והלכותיה ישנם שני גורמים חשובים, אך לכאורה נוגדים, בכתיבת הלכות לברכון. מצד אחד, סוד התמצות והקיצור הכרחי. אדם הנתקל בבעיה הלכתית באמצע ברכת המזון צריך לדעת באופן מיידי מה עליו לעשות. מצד שני, חשיבות רבה נודעת למקור הדברים בגמרא ובראשונים, ולסברות העיקריות שהביאו לפסק ההלכה. ידיעות אלו מאפשרות לאדם להבין את ההלכה על בוריה, ולעתים עשויות למנוע פסק הלכה מושגה העלול להיווצר מקיצורים למיניהם. לכן, שילבתי את שני הדברים בכתיבת ההלכות שבברכון זה. בראש כל נושא, כתבתי ראשית את ההלכה למעשה, ואחר-כך כתבתי את מקור הדין בגמרא, בראשונים ובפוסקים בתוספת ביאור והרחבות מסוימות המתאימות למסגרת זו. תודתי נתונה לרב שלמה לוי שליט"א, ראש כולל הלכה בישיבת הר-עציון, שהואיל לעבור על הדברים.

עמודים