הרב יוסף צבי רימון

הרב יוסף-צבי רימון למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשמ"ז הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. החל משנת תשנ"ו הוא משמש כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. הרב כתב ספרי הלכה רבים: ספר שיעורי שביעית על הלכות שמיטה; ספר שיעורי הלכות שבת, על הלכות 'זכור' של שבת (קידוש והבדלה וסעודות שבת וכדומה); ספר 'ערב פסח שחל בשבת', חוברת על ברכת החמה, ספר 'הלכה ממקורה - שמיטה'; ספר 'הלכה ממקורה - צבא', שיצא לאור לאחרונה בשני חלקים; ברכת המזון וזמירות שבת - מן המקורות ועל הלכה למעשה, כולל מבואות וחידות לזמירות שבת. פרט לספרים אלו, כתב הרב כמה ספרים וחוברות ללימוד בבתי ספר, שחלקם נלמדים בישיבות תיכוניות, באולפנות, ובבתי ספר בארץ ובעולם. בשנת תשס"ט הקים הרב את 'מרכז הלכה והוראה' (הפועל בישיבת הר עציון), להכשרת רבני ערים ורבני קהילות, ולעיסוק בכל תחומי ההלכה, במענה לשאלות רבנים ואנשים אחרים, בכתיבת חומרי הלכה, ובעיסוק בנושאי הלכה שונים. הרב עומד בראש מרכז הלכה והוראה, ובמרכז עצמו נמצאים אברכים ורבנים, שכבר למדו שנים רבות בישיבות, וכעת לומדים במשך כל השבוע לקראת הבחינות של הרבנות הראשית לרבנות עיר, שותפים בענייה על שאלות, בכתיבת ספרים, ובעיסוק בשאלות קהילה רבות. אברכי מרכז הלכה והוראה שותפים בפעילויות רבות בתוככי הישיבה. הרב רימון משמש כרבה של קהילת אלון שבות דרום. בנוסף, הרב מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים ובבית המדרש לנשים שמגדל-עוז, ובמשך השנים לימד רבות גם בישיבת ההסדר בירוחם. בחודש אב ה'תשס"ה, הקים הרב רימון את ארגון 'תעסוקטיף' שמטרתו להחזיר את תושבי גוש קטיף לעבודה. הרב רימון קיבל על כך מאוחר יותר (תשס"ח) את אות הנשיא למתנדב. תעסוקטיף הצליחה עד היום להשיב כ-1600 מתושבי גוש קטיף למעגל העבודה, ולפתוח כ-180 עסקים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון כשרויות והכשרים בארץ Practical Halakha
הרב יוסף צבי רימון תקיעות בראש השנה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון תפילת מוסף של ראש השנה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון מוסף של ראש השנה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון עירוב תבשילין הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הלכות סוכת הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון כשרות כלים במטבח כיריים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הכשרת מיקרוגל הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון אוכל פרוה שבושל בכלי בשרי או חלבי הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הדלקת נרות חנוכה למטיילים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון מדיח וכיור הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הלכות שלג הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון דבר חריף הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון תולעים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון טבילת כלים המשך הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון טבילת כלים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון כשרות עופות הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון שחיטה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון שמיטה פן משחבתי הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון קצירה ובצירה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון זריעה בעציץ בבית הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון שכח ותן טל ומטר הלכות ברכות
הרב יוסף צבי רימון דאורייתא או דרבנן הלכות ברכות
הרב יוסף צבי רימון ברכות הנהנין הלכות ברכות
הרב יוסף צבי רימון שות חנוכה הלכות ברכות

עמודים