הרב יוסף צבי רימון

הרב יוסף-צבי רימון למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשמ"ז הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. החל משנת תשנ"ו הוא משמש כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. הרב כתב ספרי הלכה רבים: ספר שיעורי שביעית על הלכות שמיטה; ספר שיעורי הלכות שבת, על הלכות 'זכור' של שבת (קידוש והבדלה וסעודות שבת וכדומה); ספר 'ערב פסח שחל בשבת', חוברת על ברכת החמה, ספר 'הלכה ממקורה - שמיטה'; ספר 'הלכה ממקורה - צבא', שיצא לאור לאחרונה בשני חלקים; ברכת המזון וזמירות שבת - מן המקורות ועל הלכה למעשה, כולל מבואות וחידות לזמירות שבת. פרט לספרים אלו, כתב הרב כמה ספרים וחוברות ללימוד בבתי ספר, שחלקם נלמדים בישיבות תיכוניות, באולפנות, ובבתי ספר בארץ ובעולם. בשנת תשס"ט הקים הרב את 'מרכז הלכה והוראה' (הפועל בישיבת הר עציון), להכשרת רבני ערים ורבני קהילות, ולעיסוק בכל תחומי ההלכה, במענה לשאלות רבנים ואנשים אחרים, בכתיבת חומרי הלכה, ובעיסוק בנושאי הלכה שונים. הרב עומד בראש מרכז הלכה והוראה, ובמרכז עצמו נמצאים אברכים ורבנים, שכבר למדו שנים רבות בישיבות, וכעת לומדים במשך כל השבוע לקראת הבחינות של הרבנות הראשית לרבנות עיר, שותפים בענייה על שאלות, בכתיבת ספרים, ובעיסוק בשאלות קהילה רבות. אברכי מרכז הלכה והוראה שותפים בפעילויות רבות בתוככי הישיבה. הרב רימון משמש כרבה של קהילת אלון שבות דרום. בנוסף, הרב מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים ובבית המדרש לנשים שמגדל-עוז, ובמשך השנים לימד רבות גם בישיבת ההסדר בירוחם. בחודש אב ה'תשס"ה, הקים הרב רימון את ארגון 'תעסוקטיף' שמטרתו להחזיר את תושבי גוש קטיף לעבודה. הרב רימון קיבל על כך מאוחר יותר (תשס"ח) את אות הנשיא למתנדב. תעסוקטיף הצליחה עד היום להשיב כ-1600 מתושבי גוש קטיף למעגל העבודה, ולפתוח כ-180 עסקים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון כשרויות והכשרים בארץ Practical Halakha
הרב יוסף צבי רימון מצוות אכילת מצה ושיעור כזית השיעור סוקר את מצוַת אכילת המצה בזמן הזה - האם היא מדאורייתא או מדרבנן, ומהו שיעור המצה שחייבים לאכול - כזית או שני זיתים. מהו שיעורו של `כזית`? הראשונים נחלקו בהגדרת היחס שבין כזית לבין כביצה, וכן בשאלה האם `כביצה` נמדדת כאשר הביצה בקליפתה או כשהיא איננה בקליפתה. האחרונים העלו סברה שהמידות בימינו נשתנו, ולכן יש להגדיל את כל השיעורים. הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון קטניות אחד המנהגים הידועים ביותר בפסח הוא המנהג שלא לאכול קטניות. מהו מקור מנהג זה? בשיעור זה נעמוד על מקורותיו השונים ועל פרטי הדין הנוגעים לכך, מן הראשונים ועד לגדולי פוסקי זמנינו. הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון הדלקת נרות שבת הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון תוספת שבת הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון קידוש (א) הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון קידוש (ב) הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון הלכות הבדלה האם חיוב ההבדלה הוא מדאורייתא או מדרבנן? מהם דיני אמירת `אתה חוננתנו`? האם אפשר להבדיל רק על יין? האם נשים חייבות בהבדלה? מהו סדר ההבדלה? מהן ההלכות הקשורות לבשמים ולנר? הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון ברכות הדגן מהם המצבים השונים של הדגן, ומהי הברכה המתאימה לכל מצב? מה מברכים על שלווה? מהי פת הבאה בכיסנין? מהי ברכתם של חלה מתוקה, פיצה, בורקס, אורז ומצות? הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון תפילת הדרך בימינו הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון מדיני תשעת הימים מאמר זה מפרט את הדינים הקשורים לתשעת הימים על פי המקורות השונים, ומביא את פסיקת ההלכה ואת התייחסות האחרונים לדינים שונים בימינו. הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון תקיעות בראש השנה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון תפילת מוסף של ראש השנה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון מוסף של ראש השנה הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון עירוב תבשילין הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הלכות סוכת הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון כשרות כלים במטבח כיריים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הכשרת מיקרוגל הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון אוכל פרוה שבושל בכלי בשרי או חלבי הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הדלקת נרות חנוכה למטיילים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון מדיח וכיור הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון הלכות שלג הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון דבר חריף הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון תולעים הלכה הרב יצ תשעד
הרב יוסף צבי רימון טבילת כלים המשך הלכה הרב יצ תשעד

עמודים