הרב יוסף צבי רימון

הרב יוסף-צבי רימון למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשמ"ז הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. החל משנת תשנ"ו הוא משמש כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. הרב כתב ספרי הלכה רבים: ספר שיעורי שביעית על הלכות שמיטה; ספר שיעורי הלכות שבת, על הלכות 'זכור' של שבת (קידוש והבדלה וסעודות שבת וכדומה); ספר 'ערב פסח שחל בשבת', חוברת על ברכת החמה, ספר 'הלכה ממקורה - שמיטה'; ספר 'הלכה ממקורה - צבא', שיצא לאור לאחרונה בשני חלקים; ברכת המזון וזמירות שבת - מן המקורות ועל הלכה למעשה, כולל מבואות וחידות לזמירות שבת. פרט לספרים אלו, כתב הרב כמה ספרים וחוברות ללימוד בבתי ספר, שחלקם נלמדים בישיבות תיכוניות, באולפנות, ובבתי ספר בארץ ובעולם. בשנת תשס"ט הקים הרב את 'מרכז הלכה והוראה' (הפועל בישיבת הר עציון), להכשרת רבני ערים ורבני קהילות, ולעיסוק בכל תחומי ההלכה, במענה לשאלות רבנים ואנשים אחרים, בכתיבת חומרי הלכה, ובעיסוק בנושאי הלכה שונים. הרב עומד בראש מרכז הלכה והוראה, ובמרכז עצמו נמצאים אברכים ורבנים, שכבר למדו שנים רבות בישיבות, וכעת לומדים במשך כל השבוע לקראת הבחינות של הרבנות הראשית לרבנות עיר, שותפים בענייה על שאלות, בכתיבת ספרים, ובעיסוק בשאלות קהילה רבות. אברכי מרכז הלכה והוראה שותפים בפעילויות רבות בתוככי הישיבה. הרב רימון משמש כרבה של קהילת אלון שבות דרום. בנוסף, הרב מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים ובבית המדרש לנשים שמגדל-עוז, ובמשך השנים לימד רבות גם בישיבת ההסדר בירוחם. בחודש אב ה'תשס"ה, הקים הרב רימון את ארגון 'תעסוקטיף' שמטרתו להחזיר את תושבי גוש קטיף לעבודה. הרב רימון קיבל על כך מאוחר יותר (תשס"ח) את אות הנשיא למתנדב. תעסוקטיף הצליחה עד היום להשיב כ-1600 מתושבי גוש קטיף למעגל העבודה, ולפתוח כ-180 עסקים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון הלכות ארבעת המינים קש"ת - הלכה יומית - ארבעת המינים
הרב יוסף צבי רימון הלכות חנוכה - מקום ההדלקה היכן יש להניח נר חנוכה - בפתח הבית או בפתח החצר? האם ניתן להדליק' בפתח חדר המדרגות? היכן יש להניח את הנרות בבית משותף? כיצד ינהגו תלמידי פנימיה, האם ידליקו בעצמם או שיצאו ידי חובה בהדלקה הנעשית בבתיהם? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון הלכות חנוכה - זמן ההדלקה ודין "בית" מהו זמן ההדלקה הראוי לנר חנוכה - שקיעת החמה או צאת הכוכבים? כיצד ינהג מי שלא יכול להדליק בראשית הלילה, האם ידליק מאוחר בלילה, ידליק על ידי שליח או שידליק מפלג המנחה? האם יש צורך ב`בית` על מנת להדליק נר חנוכה - מה דינם של מטיילים או של המעוניינים להדליק במקומות ציבוריים? כיצד ינהג מי שאינו לן בביתו בחנוכה, היכן ידליק? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ?? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון היתולי פורים בהלכה - ושמחת פורים מקובל במקומות רבים בקרב תלמידים שבחודש אדר נוהגים בהיתולים מסוימים. אנו ננסה לבחון חלק מהיתולים אלו בראיה הלכתית, ונתרכז בכמה היתולים שנדמה שזוקקים בירור: 'רב פורים', גרימת נזק לרכוש כחלק מהיתול, פגיעה במורים או ברבנים כחלק מהיתול, וחיקויים של רבנים.
הרב יוסף צבי רימון פורים במוצאי שבת הדף של הרב רימון על פורים במוצאי שבת
הרב יוסף צבי רימון שיעור מיוחד לט' באב
הרב יוסף צבי רימון משמעות נס פך השמן
הרב יוסף צבי רימון מדוע לא נאמר תחנון בימים שלישי ורביעי השבוע? בפורים קטן שיחול בשלישי ורביעי השבוע אין אומרים תחנון. מה הסיבות לכך? הרב רימון במאמר הלכתי
הרב יוסף צבי רימון לקראת חג פסח - אפיקומן לקראת חג פסח - אפיקומן