הרב יהודה שביב

הרב יהודה שביב ז"ל למד בישיבת "כרם ביבנה", ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון, כר"מ מחזור א' של הישיבה. מאז ועד שנת תשס"ג, כיהן הרב שביב כר"מ בישיבה. הרב שביב פרסם מאמרים, שיעורים וספרים רבים במגוון נושאים, מתנ"ך, מחשבה והלכה ועד גמרא. בשנת תשס"ד פרש הרבה שביב מתפקידו בישיבה. הרב שביב הלך לעולמו בי"ג בטבת תשע"ט. יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה שביב חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם במניין התעניות, בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המניין המוזכר בנביאים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדר התעניות? המאמר מבאר קושייה זו על שיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדבריו. הלכה אורח חיים
הרב יהודה שביב נשים במצוות הציבור - בניית המשכן כמשל נושאים בהלכה
הרב יהודה שביב איסור מחלוקת רבנו יונה מגירונדי ב"שערי תשובה" מונה בשער השלישי (אות נ"ח) אזהרות התלויות בלשון, ובתוכן: "ולא יהיה כקורח וכעדתו" - אמרו רבותינו ז"ל: כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, שנאמר: "ולא יהיה כקורח וכעדתו". נושאים בהלכה
הרב יהודה שביב על "השמש"
הרב יהודה שביב כפייה על המצוות
הרב יהודה שביב מכירת והחלפת ספרי קודש
הרב יהודה שביב לארבע רוחות לכי הרוח - למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" מודיעים בצער רב על פטירתו של הרב יהודה שביב ז"ל
הרב יהודה שביב אבל אם
הרב יהודה שביב מלאכת קטן בשבת
הרב יהודה שביב עיונים במצוות אהבת הרע
הרב יהודה שביב מורא אם ואב
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (א)
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (ב)